Tjänster

 • För dig som producerar komponenter till dricksvatteninstallationer som ska användas i Nederländerna är Kiwa Watermark en kvalitetsmärkning som visar att nia produkter möter det nederländska regelverket. Kiwa provar och certifierar produkter i kontakt med dricksvatten som används i industriella och inhemska dricksvatteninstallationer, godkända produkter får märket Kiwa Watermark.
  Visa
 • För dig som tillverkar komponenter, produkter och material för vatten- och gasledningar som ska användas i Tyskland kan en DVGW certifiering hjälpa till att bevisa att dina produkter håller den kvalitet som krävs enligt de tyska riktlinjerna. Kiwa erbjuder provning och inspektion i enlighet med olika tyska DVGW-certifieringsriktlinjer (arbetsblad) för att främja säkerhet, hygien och innovation – till förmån för miljön och konsumenterna. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
  Visa
 • Planerar du att sälja dina sanitets- och VVS-produkter till Storbritannien? Då ska du titta närmare på Kiwa UK Regulation 4 Product Approval Scheme (KUKreg4) som är en robust metod för att visa att dina produkter uppfyller de krav som fastställts i Storbritanniens förordningar (Water Fittings) från 1999 följs.
  Visa
 • Alla byggprodukter som ska användas på den Tyska marknaden ska vara märkt med Ü-mark (Ü-Zeichen). Märket är ett bevis på att produkterna och materialet håller den standard och de regler som ställs, det vill säga underliggande tekniska regler, allmänt byggnadsmyndighetsgodkännande, byggnadsmyndighetens allmänna provintyg eller godkännande i enskilda fall. Ü-mark är till för alla typer av byggprodukter som inne omfattas av den europeiska standarden CE-märkning. Kiwa erbjuder testning för Ü-mark.
  Visa
 • En FI-märkning ett kvalitetsmärke som visar att produkten uppfyller gällande lagstadgade krav för att plaströrsmaterialet och eventuell lukt eller smak som överförts från röret till vatten är godkänt för dricksvatten. FI-märkningen kompletterar INSTA-CERT-certifieringen för plaströr för dricksvatten.
  Visa
 • För provning av oventilerade varmvattenberedare enligt BS EN 12897 (2006 och 2016) för att uppfylla byggförordning G3.
  Visa
 • Enligt finsk lag ska tillverkare kunna bevisa att deras byggprodukter uppfyller de fastställda kraven. Det enklaste sättet att bevisa det är genom ett typgodkännande.
  Visa
 • Det är viktigt att leverantörer, kunder, inspektörer och konsumenter har förtroende för gummi och lim. För att bevisa att dina produkter håller god kvalitet erbjuder Kiwa tester som analyserar kvaliteten på material, produkter och tillverkning. Det gör vi genom vårt världsomspännande nätverk av expertlaboratorier.
  Visa
 • Om ditt företag producerar och levererar plast- eller gummiprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten i Tyskland måste dessa produkter uppfylla de hygieniska och toxikologiska kraven i riktlinjerna för Federal Environment Agency test (UBA). Detta beskrivs i Elastomerriktlinjen samt i KTW-riktlinjen.
  Visa
 • Om ditt företag producerar produkter inom bygg- och infrastruktursektorn som ska användas i Nederländerna är en KOMO-certifiering ett sätt att bevisa att produkterna uppfyller kraven som ställs i de nederländska standarderna. Det frivilliga kvalitetsmärket används och erkänns i stor också utsträckning internationellt.
  Visa
 • Om ditt företag tillverkar eller distribuerar VVS- eller sanitetsprodukter till Storbrittanien blir en provning och följande godkännande genom Kiwa Watertec nödvändig för att bevisa att dina produkter följer vattenförordning 4. Kiwa Watertec specialiserar sig på att prova vattenprodukter och komponenter för WRAS-godkännande.
  Visa
 • Kiwa erbjuder en komplett prov- och certifieringstjänst för sanitära, VVS-produkter och komponenter. Detta inkluderar sanitetarmatur, toaletter, ventiler, rör och rördelar, varmvattenberedare, duschar samt cateringutrustning.
  Visa
 • För att säkerhetsställa att de byggprodukter som redan godkänts fortsätter att leva upp till kraven utför Kiwa övervakningskontroller av produkterna. Kiwa är godkända för att utföra kontroller i Sverige, Danmark, Finland och Norge för kontroll av följande godkännandesystem; GDV, SINTEF, STF, STA och VA.
  Visa
 • Om du ämnar att sälja dina plast- eller metallkomponenter för vatten eller gas i Italien är provning och certifiering enligt Kiwa-UNI något för dig. En sådan certifiering säkerställer att din produkt är säker att användas för transport av dricksvatten och att den uppfyller italienska och internationella standarder när det kommer till kvalitet, säkerhet och prestanda.
  Visa
 • Vi kan hjälpa dig att bevisa att dina produkter möter nationella och internationella standarder. I vårt laboratorium kan vi validera din produkt mot certifieringskraven samt påvisa att dina produkter överensstämmer med nationella och internationella produktstandarder. Våra tester innefattar fysisk, mekanisk, kemisk, läckagetäthet och hydrostatisk tryckprovning och utförs i något av våra ackrediterade och oberoende laboratorieanläggningar.
  Visa
 • I Kiwas ackrediterade och oberoende moderna labb kan vi testa mekanisk, kemisk, läckagetäthet och hydrostatiskt testtryck på alla typer av sanitetsarmatur, tillbehör, ventiler, anordningar för återflöde och vattenmätare samt många andra anordningar. Testresultaten blir ett bevis på att dina produkter håller hög kvalitet.
  Visa
 • I samarbete med vårt systerbolag Kiwa i Storbritannien erbjuder vi den robusta TMV-certifieringsproceduren som kan bekräfta att din produkt är säker, pålitlig och ändamålsenlig – allt i enlighet med fastställda standarder. .
  Visa
 • Kosmetiska produkter kan innehålla skadliga eller allergiframkallande ämnen och omfattas därför av ett separat regelverk under tillsyn av svenska Läkemedelsverket och norska Mattilsynet.. Kiwas rådgivare uppfyller de obligatoriska kraven på kompetens och hjälper dig att uppnå kraven.
  Visa
 • Värmepumpar bidrar till miljövänlig uppvärmning och kylning av byggnader, inte minst varmvattenförsörjning. På marknaden finns det fler nya produkter som ändå måste följa europeiska riktlinjer. För att uppfylla dessa krav, erbjuds av Kiwa provnings- och certifieringstjänst för värmepumpar. Om behovet finns så klart!
  Visa
 • Plaströr, toalettstolar, tvättställ, stegar och säkerhetsglas kan certifieras enligt INSTA-CERT-produktcertifiering och Nordic Poly Mark. Då bevisar du att dina produkter är utav den standard som krävs av den nordiska kvalitetsnivån.
  Visa