Vätgasdistribution och transport

Kiwa_Inspection_Hydrogen_Transport_Distribution.jpg

När vätgasen har producerats ska den transporteras och lagras för senare användning. Givet vätgasens egenskaper, såsom explosivitet vid läckage och påverkan på hållfasthet och haverimoder för stål, metaller, och svetsar pågår analyser och studier om möjligheten att använda befintlig infrastruktur för gastransport för konvertering till transport av vätgas.

Detta är en särskilt intressant möjlighet i Centraleuropa där det redan idag finns ett väl utbyggt distributionsnät för naturgas. I Sverige och norden kommer det att bli mer aktuellt att bygga helt nya distributionsnät, som är anpassade för vätgas från början.  

När konverteringar av befintliga, eller helt nybyggda distributionsnät för vätgas är klara kan gasen transporteras direkt till sin användningspunkt, med fördelen att man kan undvika dyr lagring i trycksatta tankar eller i flytande form.

Analyser och studier utförda av Kiwa

Studier utförda av Kiwa i Nederländerna och som en del av ett projekt kallat Leeds H21 City Gate-projektet av Kiwa i Storbritannien visar att befintliga gasnät kan återanvändas för att distribuera vätgas, dock med vissa anpassningar:

 • Övergången från naturgas till vätgas kommer att kräva speciellt utformade nya gasmätare och centralvärmepannor/hybridvärmepumpar.
 • Installatörer kommer att behöva specifik utbildning för att installera vätgasapparater.
 • Vätgas kräver tillsatts av luktämnen så att gasläckor lätt kan upptäckas.
 • Fortstatt materialforskning kommer att behövas på nätverkskomponenter för att säkerställa att de inte påverkas negativt av vätgas.

Målet är att uppnå en fullständig avveckling av fossila bränslen genom att tillhandahålla nya energilösningar till nuvarande naturgasanvändare inom såväl hushåll som industriella och kommersiella sektorer.

 

Kiwas tjänster för vätgasdistribution och transport

Kiwa har en bred erfarenhet inom gassektorn. Vi har de senaste åren aktivt breddat vår kunskap om vätgasdistribution samt om vätgas för transportsektorn med tillhörande infrastrukturer på nationell och internationell nivå. Kiwa erbjuder följande tjänster:

 • Provning, inspektion och certifiering av produkter och komponenter för distribution och transport av vätgas
 • Provning och certifiering enligt Gastec QA KE 214 för komponenter som lämpar sig för användning av vätgas
 • Granskning och certifiering enligt direktivet för tryckbärande anordningar (PED)
 • Provning av vätgas
 • Tillverkningskontroll och Oförstörande provning (OFP) av tryckbärande komponenter
 • Analys före bedömning av användningen av komponenter för distribution och transport av vätgas (för både nybyggda samt konverteringar av befintliga naturgasnätverk)
 • Oberoende kontroller av säkerhetsbestämmelser för drift och förvaltning av vätgasnät
 • Provning av materials kompatibilitet med vätgas: motståndsförmåga mot genomträngning av vätgas, vätgasens påverkan på hållfasthetsegenskaper och korrosionsbeständighet, kemisk kompatibilitet hos polymerer, elastomerer, gummin, metaller
 • Säkerhetsanalyser för arbete med verktyg och utrustning för vätgastillämpningar
 • Fullskalig utprovning av drift av vätgassystem
 • Ekonomiska och tekniska genomförbarhetsstudier inom området vätgasnät