INTELLIGENT INSPECTION by Kiwa
Vid digitala betonginspektioner används drönare.

Digitala betonginspektioner

Vår tjänst ger dig möjlighet att med högupplösta bilder, tagna med allt från UAV/drönare till handhållna kameror, kartlägga hela anläggningens skador på inspekterade objekt (t ex broar, dammar, kraftverk och vattentorn etc). INTELLIGENT INSPECTION of Concrete innehåller AI för att automatiserat detektera och kartera skador. Skadorna kan exempelvis vara sprickor som är så små som 0,2 mm breda. 

Efterbehandling av bildinformationen med ett AI och skapande av en 3D-modell ger dig en mycket god överblickav betongkonstruktionens hälsostatus, var skadorna uppstår mm. Det går att automatiserat följa skadeutvecklingen och sätta in rätt åtgärder i tid. Detta ger stora kostnadsbesparingar och möjliggör förlängd livslängd på din anläggning. 

Välkommen att ta del av INTELLIGENT INSPECTION by Kiwa - ett samarbete med Spotscale. 

Jag vill veta mer

 

  • Tids- & kostnadsbesparing
  • Automatiserad skadeuppföljning
  • Säker arbetsmiljö
  • Automatiserad & kvalitetssäkrad teknik
Förvaltar du anläggningstillgångar i betong med höga krav på personsäkerhet och drifttillgänglighet? AI-tekniken är här för att hjälpa dig!
Pär Ljustell, Tek Dr & Produktchef Digitala Betonginspektioner
Steg 1 - 3D-modell

Drönarflygning för att skapa fotogrammetrisk 3D-modell av din cistern, bro, skorsten, fastighet eller annan betongkonstruktion. 3D-modellen kan uppdateras med information från varje ny inspektion.

Figur illustrerar skapande av 3D-modeller.
Steg 2 - Planering

Planering av flygväg för fotografering till hög kvalitet på kortare tid. Ett gediget förarbete som ger hög grad av automatisering och repeterbarhet.

Figur illustrerar planeringsfas.
Steg 3 - Datainsamling

Automatiserad inspektionsflygning samlar in högupplösta fotografier längs planerad flygrutt.

Illustration som visar automatisk datainsamling.
Steg 4 - Dataanalys

Inspektion och analys av betongytor med hjälp av AI. Fördelningar av skadetyper, antal och storlekar samt tillväxt sedan senaste inspektionen tas fram.

Figur illustrerar analyser av betongytor med hjälp av AI.
Steg 5 - Datavisualisering

Presentation av upptäckta defekter och skador på 3D-modell samt resultat från analyserna av bildmaterialet.

Figur illustrerar datavisualisering av olika slags skador på en betonganläggning.
Steg 6 - Hälsobedömning

Konkret hälsobedömning och rekommendationer om inspektionsplan eller ytterligare provning, reparation eller renovering.

Hälsobedömningar med rekommendationer illustreras.
Steg 3 - 6: Skadeuppföljning

Du kan digitalt följa din anläggnings hälsostatus via Kiwas kundportal. Information från återkommande automatiserade inspektioner adderas till tidigare inspektioner och anläggningens hälsostatus kan kvantifieras och följas över tid.

Illustration på återkommande automatiserade skadeuppföljningar.

Ökad tillförlitlighet med digitala inspektioner

Vad är vinsterna med en digitaliserad betonginspektion för dig som ansvarar för drift- och underhåll eller säkerhet kopplat till betongkonstruktioner? Tabellen nedan belyser några av de signifikanta skillnaderna och vinsterna jämfört med en manuell inspektion.

Provningstjänster Manuell  Automatiserad
Detektionsmål 0,2 mm Ja Ja
Minskade arbetsmiljörisker Nej Ja
Inspektionshastighet  1x 10x-100x
Automatiserad skadepositionering Nej Ja
Digital skadearkivering Nej Ja
Automatiserad uppföljning av skador Nej Ja
Förutse hur skador utvecklas över tid Nej Ja
Ökad möjlighet att hitta skador med minskad variation i utfallet Nej Ja

Du får tillgång till ett detaljerat informationsunderlag i form av en virtuell 3D-modell över din anläggning. Den virtuella 3D-modellen fungerar som en informationsbärare på statusen för betongytorna genom alla typer av tillverkningsdefekter eller uppkomna skador är visuellt tillgängliga. Därmed får du full insyn och samtidigt övergripande förståelse för anläggningens status och de bedömningar Kiwa framför till dig. Tekniken lämpar sig väl till automatiserade uppföljningar och beräkningar över tid, exempelvis genom att avbilda skadesituationen i en analysmodell.

Fördelarna med ett digitaliserat arbetsflöde är att informationen blir åtkomlig för omkringliggande system och därmed skapandet av digitala processer där informationsutbyte är väsentligt. Informationen är vidare spårbar och tydligt kopplad till en tidpunkt och georeferens. Ny information kan enkelt adderas till modellen genom förnyade inspektioner och det gäller inte bara dokumentation av ytan. Även provning med volymetriska metoder som ultraljud och radar kan knytas till modellen.

Kiwas tjänst INTELLIGENT INSPECTION of concrete är utvecklad från vår erfarenhet och kunskap om provning och metodik inom samhällskritisk infrastruktur. Vi förstår och kan hantera de olika kraven kring informationshantering kopplat till säkerhet och sekretess.

Nyhetsartiklar

Världens första AI-igenkänning för stora betongstrukturer i 3D

Förra året tecknade Kiwa och Spotscale ett samarbetsavtal för utveckling av morgondagens inspektionsteknologi för att med hjälp av AI förutse betongstrukturers livslängd.


Innovationsföretagen:

Världens första AI-verktyg för inspektion av betongstrukturer – Intelligent Inspections by Kiwa

"Kiwa:s AI-drivna verktyg är också fördelaktigt ur ett samhällsperspektiv. Den snabba och träffsäkra upptäckten av skador och slitage i ett tidigt skede minskar behovet för större reparationsprojekt och risken för kostsamma fel och olyckor. Tekniken är inte bara lämpad för äldre infrastruktur och industribyggnader utan även för nyproduktion."
Läs mer»