Ökad kontroll över produktionstillgångarna

Redan idag förvaltar du dina tillgångar under dess livslängd, till exempel genom att utföra regelbundet underhåll. Med hjälp av Kiwas kompetens och erfarenhet kan du få ännu bättre kontroll över utrustningen och optimera livslängden. I verksamheten syns detta genom:

  • Minimerat antal risker
  • Färre oväntade driftstopp
  • Möjlighet att förutsäga kommande behov av att reparera eller byta ut objekt

Livslängdsförvaltning ger dig också bättre kontroll över objektens förväntade livslängd och vilka möjligheter det finns till livstidsförlängning. Många gånger kan vi även stötta med att identifiera hur ändringar i processen påverkar livslängden.

Kiwa har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med livslängdsförvaltning. Vi arbetar med tillgångarnas hela livscykel – från planering av nyinvesteringar, konstruktion och installation till förebyggande kontroller, analyser och livslängdsanalyser under drifttiden och vid livscykelns slutfas.

Så hjälper vi dig med livslängdsförvaltningen

Varje uppdrag är unikt. Vi utgår ifrån vad du som kund vill uppnå med livslängdsförvaltningen och vilka förutsättningar som finns i din verksamhet.

Vi börjar sedan med att ta kontroll över de faktorer som kan begränsa tillgångarnas livslängd. Vi kan till exempel inleda med att titta på drift-, skade- och provningshistorik och utföra kompletterande undersökningar för att få koll på utrustningens eller objektets status. Därefter genomför vi analyser för att ta reda på de viktigaste livslängdsbegränsade faktorerna och hur de bör hanteras för att nå önskad livslängd.

Utifrån det gör vi sedan en plan över vad som behöver repareras och bytas ut, samt vilka delar av objektet som behöver följas framöver. Vi kan till exempel utforma ett provnings- eller monitoreringsprogram för att få regelbunden koll på de delar som är särskilt utsatta för skademekanismer.

Processen kan sedan optimeras och förfinas, beroende på vilka skademekanismer som finns hos objektet eller anläggningen.

Vi hjälper dig med livslängdsförvaltning inom:

  • Infrastruktur – broar och betong
  • Skogsindustri
  • Olja/Gas/Petrokemi
  • Kraft och värme
  • Tåg och transporter
  • Bioteknik- och läkemedelsindustrin
  • Livsmedel

Kontakta oss