• Ekologiskt

  Den europeiska ekologiska marknaden har vuxit med 125 procent under det senaste decenniet. Detta ger en spännande möjlighet för certifierade ekologiska livsmedelsföretag att delta i denna fortsatta tillväxt. Kiwa är en av pionjärerna inom ekologisk certifiering i Europa.

  Läs mer
  Carrots and beets
 • Fisk

  Konsumenter efterfrågar hållbart fångad fisk och skaldjur, och regeringen tillämpar regler för att säkerställa friska fiskbestånd samt ett fungerande ekosystem. Vi certifierar företag i hela Europa enligt gällande standarder.

  Läs mer
  Big fish is cleaned
 • Livsmedelssäkerhet

  Livsmedelssäkerhet omfattar beredning, hantering, distribution och lagring av livsmedel enligt gällande regler och praxis. Vi är ett av världens ledande ackrediterade certifieringsorgan inom livsmedel.

  Läs mer
  Inspector reviewed boxes
 • Djurskydd

  Djur måste hållas eller handlas på ett professionellt sätt. Ägare och handlare måste följa regler för att säkerställa djurens välbefinnande och hälsa. Vi har många års erfarenhet av att utforma kvalitetssystem, genomföra revisioner och certifiera företag inom djurskydd.

  Läs mer
  Chickens scratching around
 • Djurfoder

  Djurfoder och dess ingredienser har en nyckelroll i säkerheten för livsmedel som produceras från boskap som kommer in i livsmedelskedjan. Vi certifierar mot flera internationellt erkända foderförsäkringssystem, till exempel FEMAS och FAMI-QS.

  Läs mer
  Animal food