Fisk

Konsumenter efterfrågar hållbart fångad fisk och skaldjur i ökad utsträckning. För att förhindra överfiske införs statliga regler för att säkerställa friska fiskbestånd och ett fungerande ekosystem. Fiskeföretag som bearbetar eller handlar med fisk måste därför anpassa sig till ett antal viktiga och utvecklingsanpassade lagar och regler.

Fisk

Marine Stewardship Council (MSC) spårbarhetscertifiering är en globalt erkänd miljöcertifiering för fisk och skaldjur byggd på vetenskapligt baserade krav för hållbart fiske.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Chain of Custody-certifiering avser produktion av ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur.

Kiwa certifierar stora och små företag i hela Europa enligt MSC Chain of Custody och ASC Chain of Custody. På detta sätt hjälper vi företag att styrka sin pålitlighet samt bidra till hållbart fiske och en god miljö för kommande generationer.

Våra tjänster inom fiskfältet

  • Med certifiering för MSC spårbarhet kan du erbjuda MSC-märkt fisk och skaldjur och bidra till ett sundare hav och en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.
    Visa
  • Med Kiwas spårbarhetscertifiering ASC - Aquaculture Stewardship Council - kan du erbjuda ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt.
    Visa