Djurfoder

Djurfoder och dess ingredienser har en nyckelroll när det gäller säkerheten för livsmedel som produceras från boskap som kommer in i livsmedelskedjan. Därför är det viktigt att säkerställa att djurfodret är säkert från början, följer gällande föreskrifter samt att det är näringsrikt för djuret.

Djurfoder

I takt med konsumenternas ökade medvetenhet om vikten av fodersäkerhet, höjs kraven på leverantörer att tillhandahålla foder från spårbara och säkra källor.

Kiwa certifierar flera foderförsäkringssystem internationellt, till exempel FEMAS och FAMI-QS, som följer foderkedjan från råvaror till färdigt djurfoder.

Våra djurfodertjänster

  • Kiwa erbjuder KRAV-certifiering för hela livsmedelskedjan, från växtodling till butik och restaurang. Våra revisorer har mer än 25 års erfarenhet av revision inom ekologisk produktion och goda kunskaper inom hela livsmedelskedjan.
    Visa