Djurfoder

Djurfoder och dess ingredienser har en nyckelroll när det gäller säkerheten för livsmedel som produceras från boskap som kommer in i livsmedelskedjan. Därför är det viktigt att säkerställa att djurfodret är säkert från början, följer gällande föreskrifter samt att det är näringsrikt för djuret.

Djurfoder

I takt med konsumenternas ökade medvetenhet om vikten av fodersäkerhet, höjs kraven på leverantörer att tillhandahålla foder från spårbara och säkra källor.

Kiwa certifierar flera foderförsäkringssystem internationellt, till exempel FEMAS och FAMI-QS, som följer foderkedjan från råvaror till färdigt djurfoder.

Våra djurfodertjänster

  • Genom Svenskt Sigill Naturbeteskött visar du ett jordbruk som aktivt underhåller våra värdefulla naturbetesmarker. Denna märkning säkerställer att djuren haft ett gott liv på naturliga betesmarker. Kiwa har mer än 30 års erfarenhet av certifiering och våra revisorer är specialister inom lantbruk och livsmedel med flerårig branschkunskap.
    Visa
  • Kiwa erbjuder KRAV-certifiering för hela livsmedelskedjan, från växtodling till butik och restaurang. Våra revisorer har mer än 25 års erfarenhet av revision inom ekologisk produktion och goda kunskaper inom hela livsmedelskedjan.
    Visa