Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet omfattar beredning, hantering, distribution och lagring av livsmedel enligt gällande regler och praxis. Effektiva livsmedelskontrollsystem skyddar konsumenterna och ser till att tillverkare och leverantörer som är involverade i livsmedelskedjan uppfyller sina skyldigheter.

Globala trender som klimatförändringar, urbanisering och en förändring av demografiska krav ställer nya krav på alla delar av livsmedelskedjan. Att hantera dessa utmaningar är avgörande för att leverantörer och tillverkare ska leverera livsmedelssäkerhet.

Livsmedelssäkerhet

Kiwa är ett av världens ledande ackrediterade certifieringsorgan inom livsmedel. Vi erbjuder tjänster inom utformning, implementering, revision och övervakning av protokoll som ger säkerhet och trygghet i hela den internationella livsmedelskedjan.

Våra tjänster för livsmedelssäkerhet

 • Kiwa Sverige erbjuder certifiering enligt GLOBALG.A.P, en internationell standard för livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn inom lantbruk och trädgårdsodling.
  Visa
 • Kiwa erbjuder certifiering mot International Featured Standards (IFS) för produktskydd, kontrollerad leveranskedja och livsmedelssäkerhet. Säkerställ livsmedelssäkerhet och kvalitet i produktionsindustrin med IFS livsmedelscertifiering.
  Visa
 • Intresset för säker hantering av livsmedel i butik är stort. Svensk standard för livsmedelshantering i butik ger såväl stora som små butiker ett bra verktyg för butikens förbättringsarbete.
  Visa
 • Global Red Meat Standard, GRMS, är en GFSI-erkänd standard utvecklad och utformad särskilt för anläggningar som slaktar, styckar, bearbetar och/eller hanterar kött och köttprodukter och med höga krav på livsmedelssäkerhet och unik för sina obligatoriska krav på djurvälfärd.
  Visa
 • IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag inom allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution.
  Visa
 • Kiwa erbjuder ISO 22000, den globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Målet med standarden är att ditt företag ska ha en väl etablerad styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerheten.
  Visa
 • Egna varumärken, EMV, är allt vanligare i dagligvaruhandeln. En verifiering ger dig koll på att produkterna och leverantörerna uppfyller överenskomna kvalitetskrav.
  Visa
 • Med Kiwas spårbarhetscertifiering ASC - Aquaculture Stewardship Council - kan du erbjuda ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt.
  Visa
 • ISO 9001 är en bred standard för kvalitetsledningssystem, med kundperspektiv, utveckling och kvalitet i fokus. Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001.
  Visa
 • Kiwa har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet. BRCGS Food Safety vänder sig till dem som förädlar och/eller förpackar öppna livsmedel. BRCGS Storage & Distribution passar lager, grossister, distributörer och transportörer av livsmedel och/eller livsmedelsrelaterade produkter. 
  Visa