Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet omfattar beredning, hantering, distribution och lagring av livsmedel enligt gällande regler och praxis. Effektiva livsmedelskontrollsystem skyddar konsumenterna och ser till att tillverkare och leverantörer som är involverade i livsmedelskedjan uppfyller sina skyldigheter.

Globala trender som klimatförändringar, urbanisering och en förändring av demografiska krav ställer nya krav på alla delar av livsmedelskedjan. Att hantera dessa utmaningar är avgörande för att leverantörer och tillverkare ska leverera livsmedelssäkerhet.

Livsmedelssäkerhet

Kiwa är ett av världens ledande ackrediterade certifieringsorgan inom livsmedel. Vi erbjuder tjänster inom utformning, implementering, revision och övervakning av protokoll som ger säkerhet och trygghet i hela den internationella livsmedelskedjan.

Våra tjänster för livsmedelssäkerhet