Ekologiskt

Den europeiska eko-marknaden har vuxit med 125 procent under det senaste decenniet och är värd cirka 27 miljarder euro. Detta ger en spännande möjlighet för livsmedelsföretag att delta i denna fortsatta tillväxt. För att kunna sälja dina produkter som ekologiska och dra nytta av denna marknad, måste du vara certifierad i enlighet med EU:S lagkrav

Ekologiskt

Kiwa är en av pionjärerna för den ekologiska utvecklingen i Europa. Vi utför inspektioner och certifieringar inom alla områden av ekologisk produktion: för jordbrukare, exportörer, importörer, lager och återförsäljare. Även restauranger, catering och kaféer kan certifieras av oss. Genom att samarbeta med Kiwa kan du komma åt den europeiska ekologiska marknaden och visa dina kunder ditt engagemang för hållbarhet och kvalitet.

Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen (EU) 2018/848 om ekologisk produktion i kraft. Den ersatte den tidigare förordningen (EG) 834/2007. 
Du hittar aktuell förordning här (EUR-lex) 

Har du frågor vänd dig gärna till din revisor eller till vår kundtjänst se.info@kiwa.com eller via 018-170000.

Du kan även hitta information på Europeiska kommissionens hemsida: 
Ekologiskt jordbruk; Ny lagstiftning från 2022

Våra ekologiska tjänster

  • Kiwa erbjuder KRAV-certifiering för hela livsmedelskedjan, från växtodling till butik och restaurang. Våra revisorer har mer än 25 års erfarenhet av revision inom ekologisk produktion och goda kunskaper inom hela livsmedelskedjan.
    Visa