Kort om KRAV

KRAV-certifiering är ett system för att certifiera livsmedel och andra produkter som uppfyller höga krav på hållbarhet och är indelade i tre huvudområden: djurvälfärd, ekologisk produktion och socialt ansvar.

Djurvälfärd

KRAV har höga krav på djurvälfärd. Djuren ska ha tillgång till utomhusvistelse, fri tillgång till foder och vatten, och möjlighet att utöva naturliga beteenden. KRAV har också specifika krav på djurhållning för olika djurslag, till exempel att grisar ska få gå ut året om och att kycklingar ska ha tillgång till dagsljus.

Ekologisk produktion

KRAV har strikta krav på ekologisk produktion. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna, och djuren ska utfodras med ekologiskt foder. KRAV har också krav på att jorden ska bearbetas och brukas på ett hållbart sätt.

Socialt ansvar

KRAV har krav på att arbetsförhållandena i hela livsmedelskedjan ska vara goda. Det innebär bland annat att arbetarna ska ha lön som motsvarar minst den lagstadgade minimilönen, och att de ska ha rätt till vilotid och semester.

Frågor om KRAV-certifiering? Kontakta Kiwa