Vätgasapparater och bränsleceller

Kiwa_certification_and_testing_and_inspection_of_hydrogen_stove.jpg

Trots en avsaknad av utbyggda vätgasledningar håller en marknad på att öppnas upp för gasuppvärmningsapparater som drivs av naturgas med inblandning av vätgas i olika procentsatser, samt för bränsleceller för mindre fastigheter som kan generera både värme och el (s.k. micro-CHP).

Kiwas tjänster för vätgasapparater och bränsleceller

Kiwa har lång erfarenhet från gassektorn. Vår fördjupade kunskap som erhållits under senare år på nationell och internationell nivå kan stödja tillverkare och leverantörer av vätgasapparater och bränsleceller med följande tjänster:

  • Provning och certifiering av Vätgasapparater (hushållsapparater, kommersiella och industriella).
  • Provning och certifiering av Bränsleceller och micro-CHP-enheter,
  • Provning och certifiering enligt gaskvalitetsstandarden Hy4Heat (även publicerad i PAS4444)
  • Provning och certifiering enligt Gastec QA KE 214 för komponenter som kommer i kontakt med vätgas
  • Oförstörande provning
  • Produktcertifiering av tryckbärande anordningar enligt Direktivet för tryckbärande anordningar (PED)
  • Teknisk rådgivning inom området vätgasapparater och bränsleceller