Sök certifikat

Sök Bygg- och Energicertifikat

Sök efter våra utfärdade certifikat, personcertifikat, typgodkännanden, byggproduktcertifikat, produktcertifikat, CE-certifikat:

Vår nya databas för utfärdade certifikat är under uppbyggnad. Om du har frågor kring ett specifikt certifikat, skicka dem till se.bygg@kiwa.com så hjälper vi dig.

Sök övriga energicertifikat:

Sök pannoperatörscertifikat

Här kan du se vilka som har ett pannoperatörscertifikat

Sök ekologiska certifikat

Sök certifieringar av ledningssystem

Sök certifikat som utfärdats inom Kiwakoncernen