Sök certifikat

Sök personcertifikat

Här hittar du information om utfärdade personcertifikat för tjänsterna Kontrollansvarig (KA), Funktionskontrollant (OVK), Sakkunnig tillgänglighet (TIL), Energiexpert (CEX), Energikartläggare (EKL) och Pannoperatörer (POP)

Sök efter POP för att se personer med pannoperatörscertifikat.

Sök övriga certifikat inom Bygg och Energi

Här hittar du utfärdade typgodkännanden, byggproduktcertifikat, produktcertifikat,
CE-certifikat samt personcertifikat för våra icke ackrediterade tjänster.

Vår nya databas för utfärdade certifikat är under uppbyggnad och våra tjänster förs succesivt över till vår revisionsportal IDUN. Om du har frågor kring ett specifikt certifikat, skicka dem till se.bygg@kiwa.com så hjälper vi dig.

Se alla energiklassificerade produkter:

Sök ekologiska certifikat

Sök certifieringar av ledningssystem

Sök certifikat som utfärdats inom Kiwakoncernen