Sök certifikat

Sök certifikat inom Bygg och Energi

Sök efter våra utfärdade certifikat, personcertifikat, typgodkännanden, byggproduktcertifikat, produktcertifikat, CE-certifikat:

Vår nya databas för utfärdade certifikat är under uppbyggnad. Om du har frågor kring ett specifikt certifikat, skicka dem till se.bygg@kiwa.com så hjälper vi dig.

Se alla energiklassificerade produkter:

Sök pannoperatörscertifikat

Sök efter POP för att se personer med pannoperatörscertifikat.

Sök ekologiska certifikat

Sök certifieringar av ledningssystem

Sök certifikat som utfärdats inom Kiwakoncernen