Sök certifikat

Sök Bygg- och Energicertifikat

Sök efter våra utfärdade certifikat, personcertifikat, typgodkännanden, byggproduktcertifikat, produktcertifikat, CE-certifikat:

Sök Kiwa Bygg och Energi

Vår nya databas för utfärdade certifikat är under uppbyggnad. Om du har frågor kring ett specifikt certifikat, skicka dem till se.bygg@kiwa.com så hjälper vi dig.

Sök övriga energicertifikat:

Sök energimärkta köks- och tvättställsblandare

Sök energimärkta termostatblandare med dusch

Sök ekologiska certifikat

Sök efter godkända EU-ekologiska och KRAV-certifikat

Sök certifieringar av ledningssystem

Sök företag certifierade av Kiwa Inspecta

Sök certifikat som utfärdats inom Kiwakoncernen

Sök certifierade företag och organisationer (engelska)