Kiwa-bävern

Kiwaföretagen är lika mångfacetterade som dess kunder. Men alla är en del av Kiwafamiljen och delar därför samma utseende och logotyp. I vår grafiska profil spelar vår maskot, bävern, en stor roll. Det särskiljer oss från andra företag i vår bransch.

Vår globala symbol

Över hela världen har Kiwa-företagen samma grafiska identitet där Kiwa-bävern är en central del. Logotypen sticker ut jämfört med hur andra företag inom kontrollbranschen är profilerade. Våra klara färger och mjuka maskot syns och tillsammans jobbar vi över världen för att Kiwas logotyp ska vara en global symbol för säkerhet och förtroende. 

Vår maskot

swimming-beaver.jpg

Kiwas maskot, bävern, har en koppling till många av våra värderingar. Bävern är ett flitigt arbetande djur vars dammar hjälper till att skapa rent vatten och en välmående natur. Den är bra på att samarbeta och är känd som en av djurrikets bästa ingenjörer. På samma sätt arbetar vi på Kiwa med att skapa säkerhet och hållbarhet för våra kunder.

Information om bävrar

Familj: Castoridae.
Släkte: Castor.
Art: Det finns två bäverarter i världen, den europeiska bävern, Castor fiber, och den amerikanska bävern, Castor canadensis.
Vikt: 20-30 kg.
Längd: Upp till 1,30 meter, inklusive en svans på upp till 30 cm.
Föda: På sommaren lever bävern på en blandad diet av näckrosor, örter i strandvegetationen, bark och blad från lövträd, främst asp, men även björk och, sälg.
Födointag: Ungefär 300 kg per år.
Träbehov: Ungefär 2 000 till 3 000 kg per år.
Levnadsområde: Nära vattendrag och sjöar, där de bygger dammar och hyddor.
Revirstorlek: Ungefär 2–3 km, längs med vattendrag.
Maxålder: En bäver kan leva i ca 20–25 år.
Könsmognad: Vid ca 2 år.
Avkomma: Bävern får kullar på 2–3 ungar, en gång per år.

8 saker du inte visste om bävrar