Klagomål och överklaganden

Kiwa Inspecta AB

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna i våra Särskilda försäljnings- och leveransvillkor.

 

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB)

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna här: Klagomål och överklaganden - Kiwa Certifiering