Klagomål och överklaganden

Kiwa Sweden AB, Kiwa Technical Consulting AB, Kiwa Nuclear AB

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna i våra Särskilda försäljnings- och leveransvillkor (pdf).

 

Kiwa Certification

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna här: Klagomål och överklaganden - Kiwa Certification (pdf)