Klagomål och överklaganden

Kiwa Sweden AB, Kiwa Technical Consulting AB, Kiwa Nuclear AB

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna i våra särskilda försäljnings- och leveransvillkor som du hittar här.

 

Kiwa Certification

Våra processer för hantering av klagomål och överklaganden finns beskrivna här.