Kiwas kvalitetsmärken för certifiering

Gör din kvalitet synlig med ett Kiwa-märke!

För att göra din kvalitet synlig använder vi certifikat och olika certifieringsmärken. De har en viktig funktion i att ge dig eller ditt företag tillgång till marknader eller tillstånd. Märkena är de synliga resultaten av vår bedömning för dig själv och omvärlden. Kiwas namn och varumärken står för kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

Vårt varumärke stärker ditt varumärke

Vår policy är att koppla namnet Kiwa till våra tjänster och märken för att stärka vår närvaro i Europa.  Skyddade märken för certifieringssystem som KOMO®,  KRAV och IP Sigill används också i samband med vårt Kiwa varumärke, när det tillåts av licensinnehavaren och under förutsättning att kraven för certifieringen uppfylls. På detta sätt ökar vi synligheten för våra varumärken både nationellt och internationellt. Därmed ökar också marknadsföringsvärdet av varumärket för våra kunder.

Så får märkena användas

Våra Kiwa-märken är alltid kopplade till en certifierad person, produkt, process eller ett system. De får bara användas av certifikatens innehavare. Märkena kan få användas på produkter, produktbeskrivningar, instruktioner, metoder eller systembeskrivningar. De kan också få användas vid marknadsföring med avseende på det som certifieringen eller godkännandet omfattar. Märkena får användas på hemsidor i samband med det som certifieringen omfattar – produkt eller tjänst.

Personer som har certifierats av Kiwa har rätt att använda vårt krönta S på dokument som framställs inom den certifierade verksamheten. Till exempel besiktningsprotokoll och brevpapper.

Kiwa-organisationen erbjuder dessutom ett brett utbud av licensierade märken inom olika branscher och marknader. De ser annorlunda ut men principerna som anges ovan är likvärdiga.

För flera av våra tjänster presenterar vi ett specifikt piktogram som består av Kiwa:s varumärke (Bävern) och en bild av de särskilda certifieringssystemen. Det är obligatoriskt att lägga till en landskod och länken till certifieringssystemet.

Kiwas märken är skyddade internationellt för att undvika och motverka olagligt användning.

Kiwas krönta S ska utföras enligt ovanstående bild i valfri storlek. Färgen på varumärket ska vara mörkblå – färgkod PMS 293 alt svart. På produkter kan märket vara präglat eller ingjutet.