Kiwa Certifierings kvalitetsmärken

Gör din kvalitet synlig med ett Kiwa-märke!

För att göra din kvalitet synligt använder vi inom Kiwa certifikat och olika certifieringsmärken. Dessa märken används för din marknadsföring och har en viktig funktion i att ge dig eller ditt företag tillgång till marknader eller tillstånd. Dessa märken är de synliga resultaten av vår bedömning för dig själv och omvärlden. Kiwa:s namn och varumärken står för kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

Vår policy är att koppla företagets namn Kiwa till våra tjänster och märken och med det stärka vår närvaro i Europa.  Skyddade märken för certifieringssystems som KOMO®,  KRAV och IP SIGILL används också i samband med vårt Kiwa varumärke, detta när det tillåts av licensinnehavaren och under förutsättning att kraven för certifieringen uppfylls.  På detta sätt ökar vi synligheten såväl nationellt som internationellt av våra varumärken och därmed marknadsföringsvärdet av varumärket för våra kunder.

Våra Kiwa-märken är alltid kopplade till en certifierad person, produkt, process eller ett system och får bara används av certifikatens innehavare. Märket kan få användas på produkt, produktbeskrivning, instruktion, metod eller systembeskrivning. Märket kan också få användas vid marknadsföring med avseende på det som certifieringen eller godkännandet omfattar. Märket får användas på hemsidor i samband med det som certifieringen omfattar – produkt eller tjänst.

Person som har certifierats av Kiwa har rätt att använda vårt krönta S på dokument som framställs inom den certifierade verksamheten – såsom besiktningsprotokoll och brevpapper mm.

Kiwa-organisationen erbjuder dessutom ett brett utbud av licensierade märken inom olika branscher och marknader. De ser annorlunda ut men principerna som anges ovan är likvärdiga.

För flera av våra tjänster presenterar vi ett specifikt piktogram som består av Kiwa:s varumärke (Bävern) och en bild av de särskilda certifieringssystemen. Det är obligatoriskt att lägga till en landskod och länken till certifieringssystemet.

Kiwas märken är skyddade internationellt för att undvika och motverka olagligt användning.

Kiwas krönta S ska utföras enligt ovanstående bild i valfri storlek. Färgen på varumärket ska vara mörkblå – färgkod PMS 293 alt svart. På produkt kan märket vara präglat eller ingjutet.