Ackrediteringar

Kiwa Inspecta

Ackrediteringar
Kiwa Inspecta AB är ackrediterade som:

 • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)
 • Certifieringsorgan för personer enligt ISO/IEC 17024
 • Provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025
 • Certifieringsorgan för produkter enligt ISO/IEC 17065

Kiwa Inspecta Nuclear AB är ackrediterade som:

 • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)

Godkännanden

 • Certifierat som Besiktningsfirma Brandskyddsanordning​ enligt norm SBF 1003:3.
 • Certifikat avseende godkännande som DEL-145 underhållsorganisation utfärdat av Transportstyrelsen.
 • Intyg avseende IMDG-besiktningar utfärdat av Swedish Transport Agency.
 • Kiwa Inspecta är certifierat för besiktning av lyftobjekt i Norge. 
 • Bemyndigande från Sjöfartsverket att utfärda certifikat för lyftinrättningar på fartyg.
 • Godkännande avseende besiktningar av hissar och andra lyftanordningar, samt oförstörande provning på fartyg i RINA-klass.
 • Inspecta Sweden AB är godkänt av Det Norske Veritas för oförstörande provning.
 • Godkännande som certifieringsorgan av ECWRV och som användare av Online-Register.

Kiwa Inspecta certifierar även Ledningssystem för bl.a. Kvalitet, Miljö eller Arbetsmiljö och arbetar då under finsk ackreditering, FINAS. För komplett redovisning av Inspectas FINAS-ackrediteringar, se www.finas.fi och Accredited bodies\\Certification bodies.
 
Anmält organ/NoBo
Kiwa Inspecta är anmält organ för:
 • Hissdirektivet (LD)
 • Transportabla tryckkärl (TPED)
 • Maskindirektivet (MD)
 • Tryckkärlsdirektivet (PED)

 

Kiwa Certifiering

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är ackrediterade genom Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) för certifiering av personer och produkter samt ackrediterat organ för tredjepartskontroll - Typ A. Certifierings- och kontrollverksamheterna följer kvalitetsstandarderna SS EN 45011, ISO/IEC 17020 och 17024.  

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är också ett Anmält Organ - Notified Body - enligt förordningen för byggprodukter – CPR 305/2011 (EU). Registreringsnumret som Anmält organ är 2392.

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är även ackrediterade genom ASI (Accreditation Services International GmbH) för MSC Chain of Custody och ASC Chain of Custody.

Ackrediteringarna genom Swedac och ASI säkerställer att revisionerna utförs med hög kompetens och i enlighet med de standarder som gäller för certifieringarna.

Alla Kiwa-länders ackrediteringar

Kiwa har ett stort globalt utbud av tjänster. Här kan du se samtliga Kiwa-länders ackrediteringar och anmälningar: Accreditations and notifications