Ackrediteringar och godkännanden

Kiwa Sweden

Ackrediteringar
Kiwa Sweden AB är ackrediterade som:

 • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)
 • Certifieringsorgan för personer enligt ISO/IEC 17024
 • Provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025
 • Certifieringsorgan för produkter enligt ISO/IEC 17065

Kiwa Nuclear AB är ackrediterade som:

 • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)

Godkännanden

 • Certifierat som Besiktningsfirma Brandskyddsanordning​ enligt norm SBF 1003:3.
 • Godkännande som DEL-145 underhållsorganisation utfärdat av Transportstyrelsen.
 • Intyg avseende IMDG-besiktningar utfärdat av Swedish Transport Agency.
 • Kiwa Sweden är certifierat för besiktning av lyftobjekt i Norge. 
 • Bemyndigande från Sjöfartsverket att utfärda certifikat för lyftinrättningar på fartyg.
 • Godkännande avseende besiktningar av hissar och andra lyftanordningar, samt oförstörande provning på fartyg i RINA-klass.
 • Kiwa Sweden AB är godkänt av Det Norske Veritas för oförstörande provning.
 • Godkännande som certifieringsorgan av ECWRV och som användare av Online-Register.
 • Godkännande av Transportstyrelsen som besiktningsorganisation för Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)
Anmält organ/NoBo
Kiwa Sweden är anmält organ för:
 • Hissdirektivet (LD)
 • Transportabla tryckkärl (TPED)
 • Maskindirektivet (MD)
 • Tryckkärlsdirektivet (PED)

Kiwa Certification

Kiwa Certification med ackrediteringsnummer 1913 är ackrediterat av Swedac som:

 • Certifieringsorgan för personer enligt ISO/IEC 17024
 • Certifieringsorgan för produkter och processer enligt ISO/IEC 17065
 • Kontrollorgan typ A enligt ISO/IEC 17020

Kiwa Certification kan erbjuda följande tjänster under ackreditering med flexibel omfattning:

Kiwa Certification är ackrediterat genom ASI för

 • MSC Chain of Custody inklusive ASC

Kiwa Certification är av Swedac anmält till EU-kommissionen som Anmält organ med identitetsnummer 2392 under:

 • Byggproduktförordningen – (EU) 305/2011, (CPR).

Ackrediteringarna genom Swedac och ASI säkerställer att revisionerna utförs med hög kompetens och i enlighet med de standarder som gäller för certifieringarna.

Kiwa Certification utför även certifiering av ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT-säkerhet men arbetar då under finsk ackreditering. Vi kan även erbjuda BRC-certifiering under brittisk ackreditering samt GlobalGAP under spansk ackreditering.

Alla Kiwaländers ackrediteringar

Kiwa har ett stort globalt utbud av tjänster. Här kan du se samtliga Kiwa-länders ackrediteringar och anmälningar: Accreditations and notifications