Mission och vision

Kiwa strävar efter att hjälpa företag och organisation att utvecklas, genom att vara en oberoende, opartisk och innovativ partner. Kiwas huvudsakliga expertis är inom besiktning, provning och certifiering (TIC) tillsammans med tjänster inom teknisk konsultation och utbildning.

Vår målsättning är att hitta långsiktiga samarbeten med våra kunder för att tillsammans utveckla kundernas produkter, anläggningar, objekt, tjänster, system, processer och medarbetare. Genom vårt arbete vill vi bidra till ett samhälle som är säkrare, mer påtlitligt, effektivt och hållbart. 

Laboratory

Vårt uppdrag

Kiwa skapar förtroende genom att bidra till transparensen för kvalitet, säkerhet och hållbarhet hos produkter, tjänster och organisationer, även med ett individuellt och miljömässigt förhållningssätt. 
We ARE Kiwa - Ambitious, Reliable, Engaged

Vår vision

Kiwa är ett självständigt, globalt TIC-företag verksamt inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Vi jobbar för att skapa förtroende på utvalda marknader över hela världen.

Vår vision Beyond Safety betyder att vi levererar mer än​ säkerhet för våra kunder, samhället och andra intressenter.​

Det betyder för oss att vi minimerar risker i affärer, finanser, hälsa och miljö för våra ​kunder.

Att vi gör samhället mer hållbart och att vi ökar våra kunders konkurrenskraft ​och effektivitet, samt levererar ​en helhetslösning.​ 

Oberoende

Kiwa är strikt oberoende och inte involverat i tillverkning, handel eller andra aktiviteter som kan äventyra vår opartiskhet. Det finns ingen extern påverkan på våra beslut eller åsikter som har effekt på resultatet av vår egna operativa verksamhet. På Kiwa förstår vi den avgörande betydelsen av objektivitet och opartiskhet när vi gör bedömningar enligt överensstämmelser. Vi analyserar vår verksamhet regelbundet för att identifiera möjliga intressekonflikter för att säkerställa vår objektivitet och opartiskhet. Dessutom utvärderas Kiwa på ett transparent sätt av flera ackrediteringsorgan, granskas av externa organisationer och kvalificeras av statliga organ.

Läs mer om vår uppförandekod och efterlevnad.