Årlig kontroll

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är ackrediterat som kontrollorgan i tredjepartsställning – Typ A och ett Anmält Organ - Notified Body - enligt förordningen för byggprodukter – CPR 305/2011 (EU).

Kontrollorgan - Typ A

Kontrollanvisningarna i typgodkännandet/produktcertifikatet skall utgöras av företagets egenkontroll som granskats och godkänts av certifieringsorganet.
När så erfordras skall egenkontrollen övervakas av ett kontrollorgan. Omfattningen av den övervakande kontrollen beslutas av certifieringsorganet.

Anmält organ - Notified Body

Som anmält organ har Kiwa Sverige AB rätten att medverka vid tillverkarens eller dennes ombud inom EEG att CE-märka byggprodukter som omfattas av förordningen ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 2392.

Som anmält organ enligt CPR genomför Kiwa Sverige AB övervakande kontroll av produkter CE-märkta av innehavaren i annat land.

Allmänna villkor för person-, produktcertifiering samt kontrollbesök