• Attraktioner

  Kiwa har ett brett utbud av besiktningar och har sakkunskap om olika turistanläggningar som skidliftar, linbanor, vattenparker och andra nöjesanläggningar. Våra besiktningstjänster bidrar till att säkerställa att attraktionerna är säkra, funktionsdugliga och följer gällande lagstiftning. 

  Läs mer
 • Cisterner och lagringstankar

  Besiktning av cisterner och lagringstankar innebär regelbunden granskning och utvärdering av deras konstruktion, funktion och säkerhet för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och förebygger risker som läckage eller kollaps.

  Läs mer
 • Entreprenadmaskiner

  Kiwa erbjuder ett brett utbud av kontroller och sakkunskap inom maskinsäkerhet. Det är flera myndigheter som ställer krav för entreprenadmaskiner och de varierar beroende på maskintyp och användning. Besiktningarna förebygger olyckor, skyddar arbetstagare och minskar miljöpåverkan. Vi ser till att din entreprenadmaskin uppfyller myndigheternas krav. 

  Läs mer
 • Real estate inspections by Kiwa
  Fastighet

  Byggnader måste erbjuda en hälsosam och säker bo- och arbetsmiljö. Kiwas besiktningstjänster hjälper ägare med byggnadens skick, säkerhet och underhåll, och ger användbar vägledning inför investeringsbeslut.

  Läs mer
 • Fordon

  De olika delarna i ditt fordon som fyrhjuling, motorredskap, traktor eller terrängvagn kräver ett flertal besiktningar. Vi kan besikta hela fordonet så att du kan vara säker på att det uppfyller myndigheternas krav, är trygg att köra och arbeta med.

  Läs mer
 • Factory inspections by Kiwa
  Industri

  Anläggningar ska alltid fungera säkert, effektivt och tillförlitligt. Inspektioner hjälper industrier att uppfylla bestämmelser om arbetsförhållanden, arbetsmetoder och miljöstandarder. Det har en oumbärlig roll när det gäller kvalitetskontroll och optimering av processer och produkter. Kiwa hjälper till att säkerställa säkra, kompatibla och högkvalitativa produktionsprocesser.

  Läs mer
 • Inspections of cranes and lifting devices by Kiwa
  Kranar och lyftanordningar

  Kranar och lyftanordningar används för att lyfta tunga eller otympliga laster. Utrustningsfel kan leda till allvarliga skador och är en fara för kranförare och andra i närheten. Regelbundna besiktningar kan hjälpa till att identifiera potentiella faror eller defekter för att kunna åtgärda dem innan en olycka inträffar.

  Läs mer
 • Forsmark - Vattenfalls kärnkraftsverk.
  Kärnkraftverk

  Kärnkraft förknippas med höga krav på kvalitet och kontroll för att kraftverken ska producera el på ett så säkert sätt som möjligt. Ackrediterad, oberoende tredjepartskontroll av mekaniska anordningar är en del av denna säkerhetsfilosofi och är föreskriven av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) .

  Läs mer
 • Riskbedömningar

  Kiwa har ett brett utbud av besiktningar och har sakkunskap inom riskbedömning där en kvalificerad inspektör granskar och utvärderar tryckutrustning eller lyftanordning för att identifiera potentiella säkerhetsbrister.

  Läs mer
 • Sportunderlag

  Fotbollsplaner, löparbanor och andra idrottsplaner slits med tiden. Genom regelbunden besiktning får du en överblick av planens skick och vilka krav den uppfyller. Skador hos idrottare som använder anläggningen reduceras också. Kiwa erbjuder kontroll enligt FIFA:s standard för konstgräsplaner.

  Läs mer
 • Lastbil på motorväg med oljetank.
  Transportbehållare

  Besiktning av transportbehållare innebär en noggrann granskning av behållare för godstransport för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter för transport av känsliga eller farligt gods. Säkerställ säker transport av varor för att förebygga olyckor och skador. 

  Läs mer
 • Storage tanks, pressure equipment and boiler inspections by Kiwa
  Tryckbärande anordningar och pannor

  För att hålla tryckkärl i drift och utföra korrekt underhåll krävs återkommande tryckbesiktningar. Våra besiktningar hjälper ägare och tillverkare av pannor, tryckkärl och annan tryckbärande utrustning att öka säkerheten och undvika onödiga kostnader och driftstopp.

  Läs mer
 • Wind turbine inspections by Kiwa
  Vindkraftverk

  För att säkerställa effektiv och säker drift är regelbundna besiktningar av vindkraftverk av största vikt. Kiwa är specialiserat på alla typer av analyser, inklusive drönarbesiktningar av vindkraftverk.

  Läs mer
 • Inspector at work
  Övriga besiktningar

  Kiwa utför oberoende besiktningar inom de flesta branscher och på alla nivåer. Här hittar du alla våra tjänster inom besiktning.

  Läs mer