Q3web

Med det webbaserade systemet Q3web får du som kund hos Kiwa en enkel överblick av de besiktningar vi utför hos dig. Du får också statistik och historik, som du kan exportera till dina egna underhålls- eller anläggningssystem.

Logga in på Q3web

Q3web är uppdelat i en besiktningsdel och en svetsdel, där du kan administrera det mesta som gäller besiktningar och svetscertifikat.

Många av våra största kunder har idag valt att använda Q3web för elektronisk distribution av intyg och rapporter.

Fördelar med Q3web

  • Q3web är effektivt och överskådligt
  • Du behöver inte fundera på arkivering av intyg, när senaste besiktningen utfördes eller vad resultatet blev
  • Du ser direkt när nästa besiktning planeras eller om den redan är utförd
  • Du får tillgång till samma information om dina anläggningar som Kiwa har
  • Du har möjlighet att få mer detaljerad information om statusen på t. ex. besiktningspliktiga objekt
  • Våra besiktningsingenjörer kan bifoga bilder och rapporter om skador som du som kund direkt kan se på Q3web
  • När det finns ny information om ditt objekt får du ett meddelande
  • Du kan uppdatera information om objekt och anläggningar direkt på Q3web
  • Du kan rapportera i Q3web när brister är avhjälpta samt beställa ny besiktning vid behov

Kiwa Mobile Connect

Genom appen Kiwa Mobile Connect gör det möjligt att se besiktningsstatus för din utrustning direkt i din mobil. Med hjälp av appen scannar du den unika QR-koden som finns på besiktningskylten på lyftkranar, mobila arbetsplattformar, entreprenadmaskiner och annan utrustning. Du kan också skriva in registreringsnumret i appen för att ta del av besiktningsinformationen.

I Q3web väljer du hur mycket information om din utrustning som ska visas i appen, till exempel besiktningsstatus eller hela besiktningsprotokollet.

Kiwa Mobile Connect hittar du här: mobileconnect.kiwa.com