Kiwa: Vi skapar förtroende

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Inspecta
  • Kiwa Inspecta Technology
  • Kiwa Inspecta Nuclear
  • Kiwa Certifiering

Kiwa Inspecta-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi ca 750 medarbetare som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi strävar efter att vara den främsta partnern för säkerhet och lönsamhet för våra kunder.

Kiwa Certifiering är ett komplett certifieringsbolag. Vi utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen. Vi arbetar i hela Norden, med våra lokala revisorer nära dig som kund. Vi erbjuder också internationella certifieringar genom Kiwakoncernen. 

Kiwa i världen 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Förutom besiktning, provning och certifiering levererar vi även teknisk konsultation och utbildning. Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, dricksvatten, fastigheter, livsmedel och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 4 500 anställda i mer än 100 kontor i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien och Sydamerika.

Ladda ner infografiska genom att klicka på bilden

Kiwas historia

Grunden för de instanser runt om i världen som utgör dagens Kiwa ligger i skyddandet av människors hälsa och säkerhet genom att erbjuda en högkvalitativ verifikationstjänst. I många fall hade den här rollen sitt ursprung i myndighetsmandat inom sektorerna för gas, energi, dricksvatten och byggnads- och tillverkningssäkerhet.

Det Kiwa som ger dagens företag sitt namn grundades 1948 av de nederländska dricksvattenföretagen. De ville säkerställa dricksvattenförsörjningen i landet genom att kontrollera alla delar som kommer i kontakt med dricksvattnet. På den tiden stod KIWA (med versaler) för Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen (Institutionen för undersökning av vattenverksartiklar). Nu för tiden har vi slopat akronymen eftersom dagens Kiwa innefattar så mycket mer än bara dricksvattenexpertis. Vi är aktiva globalt på många olika marknader och har ett brett utbud produkter och tjänster.

Några viktiga milstolpar i Kiwas historia:

1948
Nederländska vattenföretag grundar Kiwa NV som Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen
2005
Kiwa tar över Gastec NV i Nederländerna, Storbritannien och Italien
2008
Kiwa expanderar till Sverige genom förvärv av Swedcert. Samma år expanderar Kiwa också till Spanien.
2010
NPM-Capital ansluter sig till Kiwa NV
2011
Kiwa går in i sportsektorn med ISA Sport
2012
Kiwa expanderar till Turkiet
2013
Kiwa expanderar till transportsektorn med KOAC-NPC
2014
Kiwa expanderar till mat, foder och jordbruk med BCS Öko-Garatie i Tyskland, Latinamerika och Kina
2015
Inspecta, norra Europas största kontrollföretag, blir en del av Kiwa
2016
Verksamhetstäckande omprofilering av Kiwa påbörjas
Under tiden har andra företag med egna historier anslutit sig till Kiwafamiljen.

Företag som kallas Kiwa Compliance utgjorde en del av Shield Group med varumärken som Oesterbaai, SaferSpaces och Bioconsult. Kiwa Compliance strävar efter att skapa en hälsosam levnads- och arbetsmiljö som är fri från asbest, keramiska fibrer, legionellabakterier, kemikalier, mikrobiologiska organismer eller andra ämnen och situationer som kan utgöra potentiella hälsofaror eller skada miljön. 

Företaget som nu kallas Kiwa Inspecta utgjorde en del av Inspecta, det största kontrollföretaget i norra Europa och Baltikum. Kiwa Inspecta fokuserar på alla typer av tillgångar inom industri, bostäder, sjöfart, metall, gruvdrift och andra marknadssegment.