Om Kiwa

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Sweden AB
  • Kiwa Technical Consulting AB
  • Kiwa Nuclear AB
  • Kiwa Certification AB

Kiwabolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa Certification är ett komplett certifieringsbolag som utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen.

Tillsammans har Kiwabolagen runt 800 medarbetare i Sverige som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i världen 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 10 000 anställda i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien, Latinamerika och Oceanien. Sedan 2021 är Kiwa en del av SHV-gruppen.

Kiwa in 2021 - Corporate brochure

Cover-kiwa-corporate-brochure-2021-300.jpg

Ladda ner broschyren genom att klicka på bilden