Om Kiwa

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Inspecta
  • Kiwa Inspecta Technology
  • Kiwa Inspecta Nuclear
  • Kiwa Certifiering

Kiwa Inspecta-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi mer än 750 medarbetare som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Certifiering är ett komplett certifieringsbolag. Vi utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen. Vi arbetar i hela Norden, med lokala revisorer nära våra kunder. Vi erbjuder också internationella certifieringar genom den globala Kiwa-koncernen. 

Kiwa i världen 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 4 500 anställda i mer än 100 kontor i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien och Sydamerika.

Kiwa in 2020 - Corporate brochure

corporate brochure.jpg

Ladda ner broschyren genom att klicka på bilden