Om Kiwa

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Inspecta
  • Kiwa Inspecta Technology
  • Kiwa Inspecta Nuclear
  • Kiwa Certifiering

Kiwa Inspecta-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi mer än 750 medarbetare som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa Certifiering är ett komplett certifieringsbolag. Vi utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen. Vi arbetar i hela Norden, med lokala revisorer nära våra kunder. Vi erbjuder också internationella certifieringar genom den globala Kiwa-koncernen. 

Kiwa i världen 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 4 500 anställda i mer än 100 kontor i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien och Sydamerika.

Grafik över Kiwas verksamhetsområden och historia

Ladda ner en större version genom att klicka på bilden

Kiwas historia

Dagens Kiwa-företag har en gemensam historia som handlar om att skydda människors hälsa och säkerhet. Kiwa grundades 1948 av nederländska företag som arbetade med dricksvatten. De ville göra dricksvattnet i landet säkrare, genom att kontrollera alla delar som kom i kontakt med vattnet. Resultatet blev Kiwa, som stod för Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen. På svenska betyder det ungefär "Institutionen för undersökning av vattenledningsprodukter".

Nu för tiden arbetar Kiwa med många fler områden än bara dricksvatten. Men vi fokuserar fortfarande på säkerhet i allt vi gör.

Några viktiga milstolpar i Kiwas historia:

1948
Nederländska vattenföretag grundar Kiwa NV som Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen
2005
Kiwa tar över Gastec NV i Nederländerna, Storbritannien och Italien
2008
Kiwa expanderar till Sverige genom förvärv av Swedcert. Samma år expanderar Kiwa också till Spanien
2010
NPM-Capital ansluter sig till Kiwa NV
2011
Kiwa går in i sportsektorn med ISA Sport
2012
Kiwa expanderar till Turkiet
2013
Kiwa expanderar till transportsektorn med KOAC-NPC
2014
Kiwa expanderar till mat, foder och jordbruk med BCS Öko-Garatie i Tyskland, Latinamerika och Kina
2015
Inspecta, norra Europas största kontrollföretag, blir en del av Kiwa
2016
Företaget CoMore blir en del av Kiwa. En verksamhetstäckande omprofilering av Kiwa påbörjas
2017
Kiwa expanderar i Frankrike, Finland och Australien
2018
Kiwa expanderar till Portugal och fortsätter expansionen i Tyskland och Finland
2019
FORCE Technology i Sverige blir en del av Kiwa