Om Kiwa

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fem olika bolag:

  • Kiwa Inspecta
  • Kiwa Inspecta Technology
  • Kiwa Inspecta Nuclear
  • Kiwa Certifiering
  • Force Kiwa Aerospace Testing

Kiwa Inspecta-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning.

Kiwa Certifiering är ett komplett certifieringsbolag som utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen.

Force Kiwa Aerospace Testing erbjuder tjänster inom oförstörande provning (NDT) för flygindustrin.

Tillsammans har Kiwa-bolagen runt 800 medarbetare i Sverige som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i världen 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 5 500 anställda i över 35 länder i världen, främst i Europa, Asien och Latinamerika.

Kiwa in 2021 - Corporate brochure

Cover-kiwa-corporate-brochure-2021-300.jpg

Ladda ner broschyren genom att klicka på bilden