Vad kan Kiwa certifiera?

Kiwa är en global aktör inom många olika marknader, allt från bygg och svets till livsmedel, maskiner och sjukvård. Våra experter kan navigera bland såväl europeiska som globala förordningar, kvalitetsnormer och säkerhetsföreskrifter. Med hjälp av dessa kunskaper kan de öppna dörrar för dig som annars hade förblivit låsta. Våra certifieringar kan till exempel hjälpa dig att komma in på nya marknader. Och vi certifierar en hel del, vilket du kan se nedan.

Läs mer om Kiwas certifieringstjänster