Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar en ständig förbättring i din organisation och verksamhet. Det hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt. 

Certifiering innebär att en oberoende revision utifrån en standard genomförs på ett företag.  Genomgången av ledningssystemet ger företaget ett bevis i form av ett certifikat, och ett marknadstillträde där kvalitetcertifieringar är en grundförutsättning.

Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering kan hjälpa dig med certifiering enligt standarder som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).