Tjänster inom provning

Provning minskar risken för olyckor och kostsamma driftstopp, och du kan försäkra dig om att objekten uppfyller myndigheternas höga kvalitets- och säkerhetskrav. 

Hitta rätt tjänst för dig genom att filtrera på bransch eller skriv in ett sökord i sökfältet.

Läs om Kiwa och provning

  • Oberoende provning
  • Kvalificerad utrustning
  • Ackrediterat laboratorium

Gå direkt till ditt intresseområde

Filter
Tjänster
Bransch
Tjänster (18 results)
Flera kraftverksgeneratorer på rad.
Provning av generatorer

Generatorer och deras komponenter som axlar, stödramar eller hus kan alla ha olika skador och slitage av mekanismer. Med oförstörande provning hittar vi eventuella defekter innan skador eller olyckor inträffar.

Läs mer
Närbild på en sprinkler som sprutar vatten.
Digitalröntgen av sprinklers och rör (DRT)

Digital röntgen av sprinklersystem möjliggör kontroll under drift, effektiviserar kontrollprocessen och höjer säkerhetsstandarden. Efter uppdraget levereras en utförlig rapport med statusbedömning på sprinklersystemet.

Läs mer
Industrianläggningar behöver regelbundna rörledningskontroller genomföras utan driftstörningar eller driftstopp.  Det kan göras med modern teknik av besiktningsingenjörer.
Kontroll av rörledningar i industrier

Upptäck vår avancerade tjänst för inspektion och tillgångsförvaltning av industriella rörledningar som garanterar säkerhet och effektivitet. Skydda din investering och förbättra verksamhetens effektivitet med kontroll och livslängdsanalys av rörledningar.

Läs mer
Tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning

Vi utför tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning för att verifiera hållfastheten hos dina objekt och se till att det inte finns läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar.

Läs mer
Cisterner och rörsystem på ett oljeraffinaderi, fotograferat från ovan.
SLOFEC™ - Upptäck korrosion i tid

SLOFEC™ är en tillförlitlig metod för att upptäcka korrosion. Med SLOFEC detekteras korrosion i ett tidigt skede, vilket gör att du kan undvika oväntade och kostsamma olyckor. Tekniken klarar dagens höga krav inom kraft, värme, olja, gas och petrokemisk industri.

Läs mer
Inspektör från Kiwa arbetar med digital röntgenutrustning.
Digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA

Med hjälp av Digital Detector Array (DDA) är det möjligt att digitalröntga din utrustning under drift. Metoden kan användas på olika material t.ex. plast och komposit, trä, aluminium, stål och betong.

Läs mer
Rope Access – Industriell klättring

Rope Access har flera fördelar vid besiktning och provning av svåråtkomliga utrymmen. Kiwas certifierade klättrare gör jobbet snabbt och säkert.

Läs mer
Oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.

Läs mer
Metallbit avbruten vid förstörande provning.
Förstörande provning

Förstörande provning (FP) görs för att kunna fastställa ett materials eller en svets styrka, seghet och hårdhet. Förstörande provning utförs genom flera olika metoder, som t.ex. mekanisk provning, hårdhetsprovning och metallografiska undersökningar.

Läs mer
Windmills
Besiktning och provning av objekt i vindturbiner

I vindturbinen finns ett antal objekt, hiss, kran och tryckackumulatorer, där det finns föreskriftsbundna krav på ackrediterade besiktningar. Kiwa är ett ackrediterat kontrollorgan som utför dessa inspektioner. Kiwa genomför även inspektioner på andra säkerhetsrelaterade objekt, såsom brandsläckare, rescue kit, ankarpunkter etc.

Läs mer
TSCAN

TSCAN är ett komplett system för att kontinuerligt scanna tjockleken i magnetiska material. Metoden är speciellt utformad för tjockleksmätning av panntuber men kan även användas på andra typer av rör liksom plana ytor med en nominell tjocklek under 12 mm.

Läs mer
En man använder Long Range Screening, även känt som LRUT, för upphöjda och synliga rör. Provningen är en icke-förstörande metod för att snabbt hitta korrosionsskador i olika slags rörledningar utan att ta rören ur drift..
Long Range Screening (LRUT)

Long Range Screening är ett snabbt sätt att hitta korrosionsskador i transport- och processledningar. Metoden används för att undersöka stora rörlängder åt gången och kunna identifiera eventuella skador.

Läs mer
Phased Array UT

Phased Array UT är en avancerad ultraljudsprovningsteknik som kan utföras på allt från en stumsvets till komplexa geometrier. Phased Array UT ger både snabba och korrekta resultat på allt från små panntuber till massiva turbiner och kärl.

Läs mer
Replikprovning och bedömning av kryplivslängd

Med replikprovning får du koll på hur krypskador utvecklas över tid och undviker därmed oväntade olyckor. Vi inleder med en spänningsanalys av rörsystemet för att ta reda på de kritiska positioner som behöver replikprovas. Det gör metoden mer effektiv och precis.

Läs mer
Provning av turbiner

Turbiner spelar en avgörande roll i många processer. Därför är det viktigt att de fungerar och är i gott skick så länge som möjligt. Genom provning kan du hitta defekter i tid, vilket minskar risken för driftstopp och oväntade kostnader.

Läs mer
Provning av tryckkärl

Genom provning av tryckkärl upptäcker vi om det finns slitage, sprickor eller korrosion i objektet. Eventuella fel upptäcks i tid, vilket gör att du undviker olyckor och kostsamma driftstopp.

Läs mer
Oförstörande provning av plast och komposit

Tankar och rörledningar som är gjorda av plast och komposit kan inspekteras med oförstörande provning. Du får koll på hur dina objekt mår och får en tidig varning om eventuella skador har uppstått.

Läs mer
Provning av rörledningar

Genom provning får du koll på dina rörledningar och upptäcker eventuell korrosion eller erosion i god tid. Slipp oväntade driftstopp och skapa en säkrare arbetsmiljö med Kiwa.

Läs mer