LRUT (Long Range Ultrasonic Testing) - en missvisande term

Long Range Screening-metoden är mer känd under den äldre benämningen LRUT (Long Range Ultrasonic Testing).

LRUT var en term som myntades i början av 1990-talet för att beskriva guidad vågtestning av rör. Termen "lång räckvidd" i LRUT är dock missvisande eftersom inspektionsområdet kan variera från 2 m till 150 m per sensorriktning. Detta kan vara beroende på bland annat rörets kondition, typ av rörstöd och isolering, som är några av de avgörande faktorerna.

Screening är den senaste termen som används för att beskriva guidad vågtestning eftersom den betonar "Screening" eller detektionskomponenten i denna NDT-metod (oförstörande metod).