Provning

Provning minskar risken för olyckor och kostsamma driftstopp, och du kan försäkra dig om att objekten uppfyller myndigheternas höga kvalitets- och säkerhetskrav. 

Hitta rätt tjänst för dig genom att filtrera på bransch eller skriv in ett sökord i sökfältet.

Läs mer om Kiwas provningstjänster

Filter
Tjänster
Bransch
Tjänster (27 results)
Närbild på en sprinkler som sprutar vatten.
Digitalröntgen av sprinklers och rör (DRT)

Digital röntgen av sprinklersystem möjliggör kontroll under drift, effektiviserar kontrollprocessen och höjer säkerhetsstandarden. Efter uppdraget levereras en utförlig rapport med statusbedömning på sprinklersystemet.

Läs mer
Flera kraftverksgeneratorer på rad.
Provning av generatorer

Generatorer och deras komponenter som axlar, stödramar eller hus kan alla ha olika skador och slitage av mekanismer. Med oförstörande provning hittar vi eventuella defekter innan skador eller olyckor inträffar.

Läs mer
NSF ANSI CAN 61: Drinking water
Efterlevnad av BSMI Certifiering genom Kiwa

BSMI-certifieringen säkerställer att dricksvattenrelaterade produkter uppfyller regler och standarder för säkerhet, hälsa och miljö. Taiwan Commodity Inspection Schemes administreras av Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), som är den myndighet som ansvarar för standardisering, metrologi och produktinspektion i Taiwan.

Läs mer
Inspektör från Kiwa arbetar med digital röntgenutrustning.
Digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA

Med hjälp av Digital Detector Array (DDA) är det möjligt att digitalröntga din utrustning under drift. Metoden kan användas på olika material t.ex. plast och komposit, trä, aluminium, stål och betong.

Läs mer
Cisterner och rörsystem på ett oljeraffinaderi, fotograferat från ovan.
SLOFEC™ - Upptäck korrosion i tid

SLOFEC™ är en tillförlitlig metod för att upptäcka korrosion. Med SLOFEC detekteras korrosion i ett tidigt skede, vilket gör att du kan undvika oväntade och kostsamma olyckor. Tekniken klarar dagens höga krav inom kraft, värme, olja, gas och petrokemisk industri.

Läs mer
Tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning

Vi utför tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning för att verifiera hållfastheten hos dina objekt och se till att det inte finns läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar.

Läs mer
Tjockleksmätning av valsar i pappersmaskiner med Lizzard

Ultraljudsskannern Lizzard är snabb, lätt och speciellt lämpad för trånga utrymmen. Med Lizzard får du kontinuerlig tjockleksmätning från gavel till gavel på pappersmaskinens valsar. All data från mätningarna sparas för analys, utvärdering och rapport.

Läs mer
Water tap
Kiwa Watermark - certifiering, provning och inspektion

För dig som producerar komponenter till dricksvatteninstallationer som ska användas i Nederländerna är Kiwa Watermark en kvalitetsmärkning som visar att nia produkter möter det nederländska regelverket. Kiwa provar och certifierar produkter i kontakt med dricksvatten som används i industriella och inhemska dricksvatteninstallationer, godkända produkter får märket Kiwa Watermark.

Läs mer
Rubbers testing
Prestandatestning för gummin och lim

Det är viktigt att leverantörer, kunder, inspektörer och konsumenter har förtroende för gummi och lim. För att bevisa att dina produkter håller god kvalitet erbjuder Kiwa tester som analyserar kvaliteten på material, produkter och tillverkning. Det gör vi genom vårt världsomspännande nätverk av expertlaboratorier.

Läs mer
Sanitary Tapware Components and Accessories
Prestandatestning för sanitetsarmatur och dess tillbehör

I Kiwas ackrediterade och oberoende moderna labb kan vi testa mekanisk, kemisk, läckagetäthet och hydrostatiskt testtryck på alla typer av sanitetsarmatur, tillbehör, ventiler, anordningar för återflöde och vattenmätare samt många andra anordningar. Testresultaten blir ett bevis på att dina produkter håller hög kvalitet.

Läs mer
Metallbit avbruten vid förstörande provning.
Förstörande provning

Förstörande provning (FP) görs för att kunna fastställa ett materials eller en svets styrka, seghet och hårdhet. Förstörande provning utförs genom flera olika metoder, som t.ex. mekanisk provning, hårdhetsprovning och metallografiska undersökningar.

Läs mer
Oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.

Läs mer
TSCAN

TSCAN är ett komplett system för att kontinuerligt scanna tjockleken i magnetiska material. Metoden är speciellt utformad för tjockleksmätning av panntuber men kan även användas på andra typer av rör liksom plana ytor med en nominell tjocklek under 12 mm.

Läs mer
Windmills
Besiktning och provning av objekt i vindturbiner

I vindturbinen finns ett antal objekt, hiss, kran och tryckackumulatorer, där det finns föreskriftsbundna krav på ackrediterade besiktningar. Kiwa är ett ackrediterat kontrollorgan som utför dessa inspektioner. Kiwa genomför även inspektioner på andra säkerhetsrelaterade objekt, såsom brandsläckare, rescue kit, ankarpunkter etc.

Läs mer
Tap water
WRAS-provning och godkännande

Om ditt företag tillverkar eller distribuerar VVS- eller sanitetsprodukter till Storbrittanien blir en provning och följande godkännande genom Kiwa Watertec nödvändig för att bevisa att dina produkter följer vattenförordning 4. Kiwa Watertec specialiserar sig på att prova vattenprodukter och komponenter för WRAS-godkännande.

Läs mer
En man använder Long Range Screening, även känt som LRUT, för upphöjda och synliga rör. Provningen är en icke-förstörande metod för att snabbt hitta korrosionsskador i olika slags rörledningar utan att ta rören ur drift..
Long Range Screening (LRUT)

Long Range Screening är ett snabbt sätt att hitta korrosionsskador i transport- och processledningar. Metoden används för att undersöka stora rörlängder åt gången och kunna identifiera eventuella skador.

Läs mer
Phased Array UT

Phased Array UT är en avancerad ultraljudsprovningsteknik som kan utföras på allt från en stumsvets till komplexa geometrier. Phased Array UT ger både snabba och korrekta resultat på allt från små panntuber till massiva turbiner och kärl.

Läs mer
Tjockleksmätning av tankar och cisterner med Lizzard

Ultraljudsskannern Lizzard används för tjockleksmätning av väggar i tankar och cisterner. Skannern klättrar längs väggen på tanken eller cisternen - du får därmed koll på objektets tjocklek utan att behöva bygga dyra ställningar.

Läs mer
komo-certification-and-testing
KOMO-certifiering och provning

Om ditt företag producerar produkter inom bygg- och infrastruktursektorn som ska användas i Nederländerna är en KOMO-certifiering ett sätt att bevisa att produkterna uppfyller kraven som ställs i de nederländska standarderna. Det frivilliga kvalitetsmärket används och erkänns i stor också utsträckning internationellt.

Läs mer
DVGW
DVGW-testning och inspektion

För dig som tillverkar komponenter, produkter och material för vatten- och gasledningar som ska användas i Tyskland kan en DVGW certifiering hjälpa till att bevisa att dina produkter håller den kvalitet som krävs enligt de tyska riktlinjerna. Kiwa erbjuder provning och inspektion i enlighet med olika tyska DVGW-certifieringsriktlinjer (arbetsblad) för att främja säkerhet, hygien och innovation – till förmån för miljön och konsumenterna. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Vägledning för Watermark for Australia by Kiwa

Plumbing codes provide regulations for the design, installation and inspection of plumbing and sanitary systems. Working with Kiwa helps ensure your products meet both the International Plumbing Codes (IPC) and Uniform Plumbing Codes (UPC) requirements.

Läs mer
Replikprovning och bedömning av kryplivslängd

Med replikprovning får du koll på hur krypskador utvecklas över tid och undviker därmed oväntade olyckor. Vi inleder med en spänningsanalys av rörsystemet för att ta reda på de kritiska positioner som behöver replikprovas. Det gör metoden mer effektiv och precis.

Läs mer
Provning av turbiner

Turbiner spelar en avgörande roll i många processer. Därför är det viktigt att de fungerar och är i gott skick så länge som möjligt. Genom provning kan du hitta defekter i tid, vilket minskar risken för driftstopp och oväntade kostnader.

Läs mer
water heater
Provning och certifiering (KUKG3) av oventilerad varmvattenberedare

För provning av oventilerade varmvattenberedare enligt BS EN 12897 (2006 och 2016) för att uppfylla byggförordning G3.

Läs mer