Vad Kiwa kan göra för dig

Kontrollera dina objekt för att förebygga störningar

Provning ger dig oberoende kontroller av dina objekt för att se till att du uppfyller kraven på säkerhet, kvalitet, prestation, tillförlitlighet och efterlevnad av regler och föreskrifter. Provning förebygger också störningar i den dagliga driften eftersom eventuella fel och brister kan upptäckas innan de leder till någon skada. Till exempel får du reda på egenskaperna hos de material som finns inom din installation- eller produktionsanläggning eller kvaliteten hos svetsskarven mellan rördelar. 

Kiwa ger dig kunskap och insikter som du kan använda vid planering av underhåll, reparationer och nyinstallationer.

Provar, mäter och kalibrerar allt – över hela världen

Vi är en del av den globala koncernen Kiwa, som levererar tjänster inom provning, mätning och kalibrering i ett stort antal olika marknadssektorer. Tillsammans har vi över 100 laboratorier runt om i världen. Våra labb finns främst i Europa och i stora tillverkningsländer i Ostasien.

Vi erbjuder ledande experttjänster inom både oförstörande och förstörande provning. Med avancerade metoder hittar vi dolda fel, varpå högkvalificerad personal tolkar resultaten. Oavsett vilken typ av objekt du vill få kontrollerad, så vet vi vilken provningsmetod som passar bäst och vilka lokala och/eller internationella regler som gäller. Vi förser dig sedan med korrekta resultat.

Utveckling för att möta framtida behov

För att möta dina behov och framtida utmaningar utvecklar vi ständigt våra tjänster i samarbete med dig och våra andra kunder. På så vis utvecklar vi vår provningskapacitet så att vi kan bli bättre på att lösa dina problem.

Provning - så går det till

Du har bestämt att du vill få dina objekt, komponenter eller råmaterial undersökta genom provning – kanske för att uppfylla vissa regler och förordningar. (Här hittar du fler fördelar med provning).

Så här kan processen gå till hos Kiwa: