Vad är kalibrering?

Noggrannhet är, så klart, den viktigaste faktorn när det kommer till mätningar. Därför är det viktigt att kalibrera och övervaka din mätutrustning regelbundet, så att den mäter exempelvis massa, tryck och värme korrekt. I kalibreringsprocessen jämförs avläsningsvärdet på mätaren med spårbara nationella och internationella mätstandarder.