Vad är NDT?

NDT står för Non-Destructive Testing, som på svenska betyder oförstörande provning. Det betyder att objektet testas utan att ta skada.

Exempel på NDT är okulärbesiktningar, ultraljudsprovning, röntgenprovning och läckageprovning. NDT är motsatsen till förstörande provning som undersöker produktens beständighet mot böjningar och stötar.

Tillsammans ger provningsmetoderna massor av information. Kiwa kan utföra både NDT och förstörande provning åt dig på en mängd olika objekt och material.