Varför ska jag låta prova eller utvärdera mina produkter, installationer eller processer?

Genom att få dina objekt provade eller utvärderade på ett oberoende sätt byggs ett förtroende för att objekten fungerar korrekt – både för dig själv som tillverkare eller anläggningsägare och för slutkunderna. Här kommer några fler anledningar till varför du ska få dina objekt provade.