• Kiwas CSR-rapport (2023)

  Nu kan vi presentera vår CSR-rapport för 2023. I denna rapport framhävs de initiativ och åtgärder vi har vidtagit för att stödja våra anställda, skydda vår planet och förbättra vår övergripande prestanda. Rapporten ger även insikt i vår företagsidentitet och de steg vi tar för att bidra till en ljusare framtid.

  Läs mer
 • Vår CSR-strategi

  Kiwa har satt upp ambitiösa affärsmål för den närmaste framtiden. Det är bara logiskt att våra CSR-ambitioner gör detsamma och stödjer Kiwas tillväxt och expansion.

  Läs mer
 • Verksamhetsansvarsuttalande

  Luc Leroy VD och koncernchef för Kiwa Group, berättar om vårt verksamhetsansvar.

  Läs mer
  Luc Leroy, VD Kiwa Group
 • CSR Performance Ladder

  Kiwa är certifierade enligt The CSR Performance Ladder för vårt hållbarhetsarbete. Certifikatet gör vår hållbara utveckling konkret och objektivt verifierbar.

  Läs mer
  Logo Corporate Social Responsibility Performance Ladder
 • Vad är CSR?

  Corporate Social Responsibility (CSR) hjälper ett företag att ta hållbarhetsansvar gentemot sig själv, sina intressenter och allmänheten.

  Läs mer
 • Hållbarhetspolicy

  Hållbarhetspolicy för Kiwabolagen i Sverige

  Läs mer
  farmer vegetables
 • Kiwas arbete med FNs globala mål för hållbar utveckling

  För Kiwa är hållbarhetsfrågan oerhört viktig och därför stöttar vi givetvis FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut tre av de 17 målen som vi på Kiwa anser att vi kan påverka inom vår verksamhet och därför kommer att jobba extra mycket med; jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

  Läs mer