Kiwas arbete med FNs globala mål för hållbar utveckling

Mimer.jpg
För Kiwa är hållbarhetsfrågan oerhört viktig och därför stöttar vi givetvis FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut tre av de 17 målen som vi på Kiwa anser att vi kan påverka inom vår verksamhet och därför kommer att jobba extra mycket med; jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

5 Jämställdhet

Teknikbranschen generellt, och TIC-branschen specifikt, har stora utmaningar med att attrahera och rekrytera kvinnor. Branschens utmaningar med sin egen kompetensförsörjning, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva verksamhet, kräver att vi går utanför de traditionella "ramarna". Därför känns jämställdhetsmålet naturligt att stödja.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi verkar för hållbara samhällen genom våra kontroller, besiktningar, revisioner och konsultationer. Vi bidrar genom att kontrollera och prova nya och befintliga anläggningar och komponenter, livslängdsförlänga dessa genom teknisk konsultation samt certifiera personer, produkter och system. Vi bidrar också genom att hjälpa våra kunder att nå ut på marknaden med nya innovationer och produkter och vara en ”partner for progress” i deras eget hållbarhetsarbete.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi på Kiwa ska minska våra utsläpp av CO2, primärt genom minskade och miljöanpassade transporter. Genom våra tjänster hjälper vi våra kunder att minska sina utsläpp och sin råvaruförbrukning.

 

Läs mer om FNs arbete och samtliga globala hållbarhetsmål här.