Vår CSR-strategi

Det finns många sätt att uttrycka företagets hållbarhetsansvar (CSR). På Kiwa har vi infört Kiwa CSR Route 2025 och satt upp ambitiösa mål för den närmaste framtiden. 

CSR Route 2025 beskriver våra CSR-relaterade ambitioner fram till 2025. Den är nära kopplad till Kiwas allmänna affärsstrategi. Vår CSR Route 2025 består av två allmänna CSR-principer. Den första av dessa principer omfattar tre fokuspunkter, var och en med sina egna mål. Se här vad vi vill uppnå (och klicka på länkarna för att veta mer).

Allmän princip 1: CSR Performance Ladder Nivå 3-certifiering

Den första allmänna principen på Kiwas CSR Route 2025 är att Kiwa-kontor över hela världen certifieras enligt nivå 3 i CSR Performance Ladder. Dessa Kiwa-kontor har också tre fokuspunkter, var och en med sina egna mål:

  1. Minska vårt CO2-avtryck
  2. Förbättra medarbetarnas hälsa och nöjdhet
  3. Öka våra tjänsters inverkan på hållbarhet

Läs mer Allmän princip 1 här

Allmän princip 2: Följa två av FN:s mål för hållbar utveckling

Den andra allmänna principen i Kiwas CSR Route 2025 är att varje Kiwa-land väljer ut och jobbar med minst två av FN:s mål för hållbar utveckling. Kiwa i Sverige har valt tre mål

Läs mer om Allmän princip 2 här

CSR-nature (1).jpg