Allmän princip 2: Följa två av FN:s mål för hållbar utveckling

Inom Kiwas CSR Route 2025 är certifiering enligt CSR Performance Ladder nivå 3 det första steget för varje Kiwa-land. När stegen och de tre tillhörande fokuspunkterna har integrerats på rätt sätt är det dags för nästa steg: att välja och följa två av FN:s mål för hållbar utveckling.

FN har satt upp 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som tillhandahåller en plan för fred och välstånd för människor och för vår planet, nu och i framtiden. Målen omfattar till exempel ”Ingen fattigdom”, ”God utbildning”, ”Jämställdhet mellan könen” och ”Klimatåtgärder” (se bilden nedan).

UN-sustainable-development-goals.jpg

Vår ambition är att Kiwa-länder som grundligt implementerat CSR, och har uppnått certifiering enligt CSR Performance Ladder nivå 3, utmanar sig själva genom att välja minst 2 globala mål att utveckla lokalt. Hur de ska agera är upp till länderna själva. De måste rapportera sina ansträngningar till vårt CSR-råd (Corporate CSR Council). Rådets huvudansvar är att se till att Kiwas CSR-strategi följs, rapporteras och utvärderas. Rådets ledamöter diskuterar CSR-relaterade frågor, vidtar åtgärder och inspirerar Kiwas kontor och laboratorier över hela världen att ta till sig företagets CSR-policy.

Var vi befinner oss just nu

Alla Kiwa-länder som är certifierade enligt CSR Performance Ladder nivå 3 har valt sina två (eller flera) globala mål. Se vilka länder dessa är här

Kiwa-Sweden-electric-company-car.jpg

För att nå företagets CSR-mål om att minska vårt CO2-avtryck arbetar Kiwa Sverige med att ha 25 procent av sina fordon fossilfria. På detta foto: en av de elbilar som används i Kiwa Sverige, långt upp i norr.