Vad är CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) hjälper ett företag att ta hållbarhetsansvar gentemot sig själv, sina intressenter och allmänheten.

Genom att arbeta med CSR visar företag sin medvetenhet om den påverkan de har på alla aspekter av samhället: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det omfattar dem som interagerar med företaget på något sätt.

Många företag, däribland Kiwa, har CSR-program som syftar till att förbättra samhället och miljön. Det kan till exempel omfatta insatser för att begränsa utsläpp av växthusgaser, riktlinjer för renare resor, krav på leverantörer, förbättra de anställdas välbefinnande eller möjlighet till volontärarbete.

På Kiwa har vi infört CSR Route 2025, som inkluderar principer och fokuspunkter som vi har implementerat för de närmaste åren och även därefter. Läs mer om CSR Route 2025.

world-csr-child.jpg