CSR Performance Ladder

Vi är certifierade enligt The CSR Performance Ladder för vårt hållbarhetsarbete. Certifikatet gör vår hållbara utveckling konkret och objektivt verifierbar.

Standardens struktur

Systemet är inspirerat av internationellt accepterade dokument som ISO 26000, ISO 9001:2015, AA1000 och Global Report Initiative (GRI). Standardens struktur är identisk med strukturen i ISO 9001 och ISO 14001. Den är uppbyggd enligt den så kallade High Level Structure och kan därmed struktureras som ett ledningssystem och integreras med andra ledningssystem.

Internationellt erkänd

CSR Performance Ladder gäller i Nederländerna sedan 2010 och är internationellt erkänd sedan 2015. CSR och hållbarhet värderas av stora kunder och myndigheter i deras upphandlingar. CSR Performance Ladder passar därför perfekt ihop med CO2 Performance Ladder där båda standarderna stöder varandra.

Fem nivåer

CSR Performance Ladder bygger på kommunikation med intressenter utifrån igenkännliga CSR-indikatorer i ledningssystemet. CSR Performance Ladder har fem nivåer. Minst nivå tre måste uppnås för att bli certifierad. 

Se certifikatet för vår CSR-certifiering här.