Verksamhetsansvarsuttalande

"Vi är Kiwa, en global ledare inom besiktning, provning och certifiering (TIC). 

Vårt mål är att skapa förtroende och säkerhet på arbetsplatser och i människors hem.

Vårt syfte är att hjälpa till att göra produkter, processer, organisationer, arbets- och levnadssmiljöer så rena, hälsosamma, säkra och hållbara som möjligt.

Genom att göra det skapar vi förtroende, transparens och en jämn spelplan för alla inblandade parter, både privata och offentliga.

Vårt verksamhetsansvar (CSR) innebär för Kiwa att leva upp till dessa principer i allt vi gör och att svara upp till förtroendet som samhället ger oss.

På så sätt siktar vi mot att utveckla samhället och bidra till att göra det mer hållbart, såväl globalt som lokalt, till allas fördel."

Luc Leroy, VD Kiwa Group

Luc Leroy, VD och koncernchef för Kiwa Group