Allmänna leveransvillkor

Kiwa Inspecta - Allmänna och särskilda villkor

Kiwa Certifiering - Allmänna villkor