Varför är det bra med besiktningar?

Det finns många positiva effekter av att kontrollera dina objekt, utöver att du uppfyller myndigheternas krav. Här är några fördelar med regelbundna besiktningar:

 • Besiktning skapar förtroende
  Besiktningar minskar riskerna för olyckor, driftstopp och skador. Genomförda besiktningar visar också att du efterlever gällande riktlinjer och krav. Tillsammans ger detta ökat förtroende för din verksamhet.

 • Besiktning minskar risker
  Du och andra måste kunna lita på dina anläggningar, objekt och installationer. Genom att få dem besiktigade regelbundet minskar risker för långvariga defekter och tekniska fel.

 • Besiktning ökar effektiviteten
  Defekter, tekniska fel och driftstopp kan ha en negativ påverkan på produktivitet och investeringar. Eftersom regelbundna kontroller av dina objekt och din anläggning kommer att motverka det blir din verksamhet mer effektiv.

 • Besiktning förebygger tvister
  Med regelbundna besiktningar får du långsiktig kontroll över din utrustning och din anläggning. Vi är väl förtrogna med regler och föreskrifter. Kontrollerna låter dig demonstrera efterlevnad och kan förebygga tvister.

 • Besiktning ökar kundnöjdhet
  Våra kontroller ger dig en bra översikt över dina objekts status, vilket är en bra utgångspunkt för arbete med kvalitet, pålitlighet och effektivitet. Samtidigt som du får objekten kontrollerade enligt gällande regler och föreskrifter kommer dina kunder att få en bättre kundresa eller upplevelse. På det sättet kan du förbättra kundnöjdheten både på kort och lång sikt.