Besiktning av motorredskap, traktor, terrängvagn och släp

Traktor med grävskopa


De olika delarna i ditt motorredskap, din traktor eller terrängvagn kräver ett flertal besiktningar. Vi kan besikta hela fordonet så att du kan vara säker på att det uppfyller myndigheternas krav, är trygg att köra och arbeta med.

Motorredskap klass I & klass II

Ett motordrivet fordon som huvudsakligen används för att lyfta, lasta eller förflytta gods en kortare sträcka kallas för motorredskap. Några exempel på detta är:   

 • lastmaskin
 • truck
 • skördetröska
 • mobilkran

Man delar upp dessa i två olika klasser. Motorredskap klass I och motorredskap klass II.

Det här gäller för Motorredskap klass I

 • Konstruerat för högre hastigheter än 30 kilometer i timmen.
 • Får dock framföras i högst 50 kilometer i timmen.
 • Har man kopplat på en släpvagn som inte är försedd med effektiva bromsar som kan styras från motorredskapet är maxhastigheten 40 km/timmen.
 • Kräver körkort med B-behörighet eller högre.
 • Registreringspliktigt.
 • Måste kontrollbesiktigas.

Det här gäller för Motorredskap klass II

 • Konstruerat för högst 30 kilometer i timmen.
 • Måste ha en LGF-skylt. LGF betyder ”långsamtgående fordon”.
 • Kräver minst AM-behörighet och/eller traktorkort för att få framföras.
 • Det är användningen som avgör om motorredskapet kräver registreringsskylt.

Brandskyddskontroll enligt SBF 127*

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att samtliga arbetsfordon, arbetsmaskiner (även skogs- och anläggningsmaskiner) ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand kan förebyggas. Majoriteten av dessa maskiner ska också brandskyddskontrolleras årligen för att uppfylla försäkringsbranschens krav. 

IBC är en förkortning för Intermediate Bulk Container och det är en behållare för vätskor eller bulklast som skyddas av en stålbur. En periodisk kontroll av IBC-tankar och IBC-behållare ska ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1. Besiktningen innebär:

 • Täthetsprovning
 • Tryckprovning
 • Kontroll av yttre beskaffenhet
 • Kontroll av driftsutrustning
 • Märkning av tanken eller behållaren

Bakgavellyftar. Det är lätt att tro att bakgavellyften besiktas automatiskt samtidigt som lastbilen, men så är inte fallet. En fordonsmonterad lyftplattform ska besiktas vartannat år, vilket innebär att besiktningsintervaller mellan fordon och lyftanordning skiljer sig åt. 

*Vi utför inte kontroll av släcksystem eller andra typer av släckanläggningar.

Alla besiktningar kan utföras samtidigt

En fördel med Kiwas besiktningar av motorredskap är att alla besiktningar kan utföras samtidigt. Det minimerar den tid som fordonen står stilla och minskar även resekostnader. All data samlas också i vår besiktningswebb Q3web. Där kan du när som helst ta del av informationen från dina besiktningar.

Typiska objekt som besiktigas:

 • Mobilkran
 • grävmaskin
 • grävlastare (traktorgrävare)
 • lastmaskin (hjullastare)
 • lastmaskin med kranarm
 • teleskoptruck (teleporter, teleskoplastare)
 • väghyvel
 • sopmaskin
 • dumper
 • skotare
 • traktor

Vill du bli kontaktad av Kiwa för att få hjälp med besktningarna av dina motorredskap? Fyll i vårt kontaktformulär.  

Kontakta mig

Våra besiktningstjänster för motorredskap

Här är våra tjänster för besiktningar av motorredskap, traktor, terrängvagn och släp.

 • Kiwa erbjuder besiktning av din ATV/fyrhjuling som är registrerad som traktor B. Besiktningen kan ske på plats hos dig så att du slipper transportera ditt fordon.
  Visa
 • Beställ en prisvärd kontroll vid köp eller försäljning av fordon. Kiwa hjälper dig även att uppfylla kraven för säkerhet och kvalitet för ditt motorredskap.
  Visa
 • Säkerställa att ditt motorredskap är rätt utrustad, är säker att manövrera och att den uppfyller kraven för säkerhet och kvalitet.
  Visa
 • Säkerställ att ditt fordon är rätt utrustad och säker att framföra. Vi på Kiwa kan kontrollbesikta din traktor.
  Visa
 • Registreringsbesikta din ombyggda eller importerade motorredskap hos oss på Kiwa.
  Visa
 • Besikta din släpvang dragen av traktor eller motorredskap hos oss på Kiwa. Våra erfarna besiktningsingenjörer går noggrant igenom ditt släp och fastställer om den är säker att använda eller om några reparationer behöver genomföras.
  Visa
 • Hos oss på Kiwa kan du boka in en registreringsbesiktning för din nya traktor.
  Visa