Besiktning av motorredskap, traktor, terrängvagn och släp

Traktor med grävskopa


De olika delarna i ditt motorredskap, din traktor eller terrängvagn kräver ett flertal besiktningar. Vi kan besikta hela fordonet så att du kan vara säker på att det uppfyller myndigheternas krav, är trygg att köra och arbeta med.

Motorredskap klass I & klass II

Ett motordrivet fordon som huvudsakligen används för att lyfta, lasta eller förflytta gods en kortare sträcka kallas för motorredskap. Några exempel på detta är:   

 • lastmaskin
 • truck
 • skördetröska
 • mobilkran

Man delar upp dessa i två olika klasser. Motorredskap klass I och motorredskap klass II.

Det här gäller för Motorredskap klass I

 • Konstruerat för högre hastigheter än 30 kilometer i timmen.
 • Får dock framföras i högst 50 kilometer i timmen.
 • Har man kopplat på en släpvagn som inte är försedd med effektiva bromsar som kan styras från motorredskapet är maxhastigheten 40 km/timmen.
 • Kräver körkort med B-behörighet eller högre.
 • Registreringspliktigt.
 • Måste kontrollbesiktigas.

Det här gäller för Motorredskap klass II

 • Konstruerat för högst 30 kilometer i timmen.
 • Måste ha en LGF-skylt. LGF betyder ”långsamtgående fordon”.
 • Kräver minst AM-behörighet och/eller traktorkort för att få framföras.
 • Det är användningen som avgör om motorredskapet kräver registreringsskylt.

Brandskyddskontroll enligt SBF 127*

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att samtliga arbetsfordon, arbetsmaskiner (även skogs- och anläggningsmaskiner) ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand kan förebyggas. Majoriteten av dessa maskiner ska också brandskyddskontrolleras årligen för att uppfylla försäkringsbranschens krav. 

IBC är en förkortning för Intermediate Bulk Container och det är en behållare för vätskor eller bulklast som skyddas av en stålbur. En periodisk kontroll av IBC-tankar och IBC-behållare ska ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1. Besiktningen innebär:

 • Täthetsprovning
 • Tryckprovning
 • Kontroll av yttre beskaffenhet
 • Kontroll av driftsutrustning
 • Märkning av tanken eller behållaren

Bakgavellyftar. Det är lätt att tro att bakgavellyften besiktas automatiskt samtidigt som lastbilen, men så är inte fallet. En fordonsmonterad lyftplattform ska besiktas vartannat år, vilket innebär att besiktningsintervaller mellan fordon och lyftanordning skiljer sig åt. 

*Vi utför inte kontroll av släcksystem eller andra typer av släckanläggningar.

Alla besiktningar kan utföras samtidigt

En fördel med Kiwas besiktningar av motorredskap är att alla besiktningar kan utföras samtidigt. Det minimerar den tid som fordonen står stilla och minskar även resekostnader. All data samlas också i vår besiktningswebb Q3web. Där kan du när som helst ta del av informationen från dina besiktningar.

Typiska objekt som besiktigas:

 • Mobilkran
 • grävmaskin
 • grävlastare (traktorgrävare)
 • lastmaskin (hjullastare)
 • lastmaskin med kranarm
 • teleskoptruck (teleporter, teleskoplastare)
 • väghyvel
 • sopmaskin
 • dumper
 • skotare
 • traktor

Vill du bli kontaktad av Kiwa för att få hjälp med besktningarna av dina motorredskap? Fyll i vårt kontaktformulär.  

Kontakta mig

Våra besiktningstjänster för motorredskap

Här är våra tjänster för besiktningar av motorredskap, traktor, terrängvagn och släp.