Kan jag få mina objekt eller mina anläggningar besiktigade regelbundet?

Ja, det kan du. Återkommande besiktningar låter dig leva upp till krav som ställs i lagar och regelverk. Kontakta oss för att få veta mer om vad som gäller för just dina objekt. 

Varför regelbundna besiktningar?

Med regelbundna besiktningar av dina objekt och installationer får du bättre koll på dess skick. Det gör att risken för oväntade stopp och haverier minskar betydligt. 

Vi utför besiktningar över hela landet och av en stor mängd olika objekt. Vi kan även hjälpa dig med frivilliga kontroller och riskbedömningar, bland annat. 

Hör gärna av dig!