Beställ besiktning av nyproducerade hissar

Slutlig kontroll
Checklista, Dokumentationskrav

 1. Ansökan som är påskriven
 2. Allmänna uppgifter, Tillverkarens namn, objektets placering etc. enligt EN 81-20 bilaga B
 3. Uppställnings- konstruktionsritningar enligt EN 81-20 bilaga B
 4. Elektriska och hydrauliska scheman enligt EN 81-20 bilaga B
 5. En kopia av de bruksanvisningar/instruktionsbok som avses i bilaga I punkt 6.2 i HD2014/33/EU och EN81-20 bilaga B
 6. EU-typintyget på hissen enligt del B i bilaga IV. Eller de dokument som avses för att kontrollera att hissen överensstämmer med den hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för kvalitetssäkring enligt bilaga XI och om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna, i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll.
 7. Vid slutlig kontroll accepteras en lista med använda säkerhetskomponenter eller EU-typintyg för säkerhetskomponenter enligt HD bilaga III.
 8. Testprotokoll (i förekommande fall)

Kontroll av enskilda hissar (Verifikation) Byggkörning
Checklista, Dokumentationskrav

 1. Ansökan som är påskriven
 2. Allmänna uppgifter, Tillverkarens namn, objektets placering etc. enligt EN 81-20 bilaga B
 3. Uppställnings- konstruktionsritningar enligt EN 81-20 bilaga B
 4. Elektriska och hydrauliska scheman enligt EN 81-20 bilaga B
 5. En kopia av de bruksanvisningar/instruktionsbok som avses i bilaga I punkt 6.2 i HD2014/33/EU och EN81-20 bilaga B
 6. EU-typintyget på hissen enligt del B i bilaga IV. Eller de dokument som avses för att kontrollera att hissen överensstämmer med den hiss som har konstruerats och tillverkats i enlighet med ett system för kvalitetssäkring enligt bilaga XI och om konstruktionen inte helt överensstämmer med de harmoniserade standarderna, i enlighet med EU-intyget om konstruktionskontroll.
 7. Vid slutlig kontroll accepteras en lista med använda säkerhetskomponenter eller EU-typintyg för säkerhetskomponenter enligt HD bilaga III.
 8. Riskanalys vid byggkörning. Skall finnas innan utfärdande av intyg
 9. Testprotokoll ( i förekommande fall)

Kontroll av enskilda hissar
Checklista, Dokumentationskrav

 1. Ansökan som är påskriven
 2. Allmänna uppgifter, Tillverkarens namn, objektets placering etc. enligt EN 81-20 bilaga B
 3. Uppställnings- konstruktionsritningar enligt EN 81-20 bilaga B
 4. Elektriska och hydrauliska scheman enligt EN 81-20 bilaga B
 5. En kopia av de bruksanvisningar/instruktionsbok som avses i bilaga I punkt 6.2 i HD2014/33/EU och EN81-20 bilaga B
 6. EU-typintyg för säkerhetskomponenter enligt HD bilaga III.
 7. Riskanalys vid byggkörning. Skall finnas innan utfärdande av intyg ifall hissen ska gå under byggkörning
 8. Testprotokoll ( i förekommande fall)
 9. Förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur hissen fungerar
 10. En förteckning över de grundläggande hälso och säkerhetskraven som tagits i beaktande.
 11. En förteckning över de harmoniserade stadarder som helt eller delvis följts och, i de fall där de harmoniserade stadarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande hälso-och säkerhetskrav i detta direktiv
 12. Resultat av konstruktionsberäkningar som installatören utfört eller låtit utföra
Finns påskriven ansökan och erforderliga dokument bifogade?*

Ladda upp dina filer nedan. Filformaten kan vara pdf, jpg, png eller zip.  

Tänk på att inte skicka alltför stora filer. Rekommendationen är att inte överskrida 4 MB i filstorlek. Maximala storleken för varje fil bör inte överstiga 50 MB. Överskrid helst inte detta.
Råkar du väja fel fil klickar du Välj fil-knappen igen för att korrigera.

 • Observera att valda och uppladdade stora filer inte alltid visas i fältet, men skickas ändå.