Vilka besiktningar kan Kiwa utföra åt mig?

Se alla besiktningstjänster här

Kiwa kan besiktiga i princip alla typer av objekt. Våra kvalificerade och erfarna besiktningsingenjörer är redo att hjälpa dig oavsett var i Sverige du befinner dig. Här är några exempel på de områden vi är aktiva inom.