Kranar och lyftanordningar

Kranar och lyftanordningar används för att lyfta tunga eller otympliga laster. Utrustningsfel kan leda till allvarliga skador eller dödsfall för kranförare eller andra i närheten. Regelbundna besiktningar kan hjälpa till att identifiera potentiella faror eller defekter, så att de kan åtgärdas innan en olycka inträffar. Våra besiktningsmän hjälper ägare och förare att identifiera problem tidigt, innan de blir mer allvarliga och dyra att åtgärda. Detta kan bidra till att förhindra driftstopp, minimera reparationskostnader och minska risken för skador eller dödsfall för kranförare och andra i närheten.

Filter
Bransch
Tjänster (7 results)
Besiktning av motordrivna portar

Vi utför förstabesiktningar och återkommande besiktningar på motordrivna portar av många olika typer. Vi erbjuder även revisionsbesiktning.

Läs mer
Besiktning av pallställ

Få en säkrare lagermiljö med regelbunda besiktningar av dina pallställ. Kiwa utför ställagebesiktning i enlighet med lokal lagstiftning och föreskrifter i den europeiska standarden SS-EN15635.

Läs mer
Hiss i fastighet, hiss med stängda dörrar.
Besiktning av hissar

Kiwa besiktigar hissar av många olika slag. Minska risken för olyckor och öka driftsäkerheten med regelbundna besiktningar. Gör en beställning av besiktning av nyproducerade hissar. Sedan april 2023 finns tuffare kvalitetskrav för besiktning av nya hissar innan intyg kan utfärdas.

Läs mer
Besiktning av kranar och lyftanordningar

Vi besiktigar alla kranar och lyftanordningar; från hamnkranar och stålverkstraverser till mobila arbetsplattformar och tivolianordningar. Med regelbundna kontroller ser du till att din utrustning är säker.

Läs mer
Besiktning och experttjänster för maskinsäkerhet

Med Kiwas besiktningar och sakkunskap inom maskinsäkerhet kan du kontrollera att dina maskiner, verktyg och annan utrustning fungerar som de ska.

Läs mer
Konditionskontroll av kranar

Med en konditionskontroll av dina kranar får du reda på om deras livslängd har uppnåtts, om nya investeringar bör göras eller om någon kran behöver ersättas.

Läs mer
Riskbedömning i anläggning med tryckkärl eller lyftanordningar

Med en noggrann riskbedömning kan många olyckor förebyggas. Vi hjälper dig hantera de risker som finns i anläggningar med tryckkärl och lyftanordningar.

Läs mer