Fordon

De olika delarna i ditt fordon som fyrhjuling, motorredskap, traktor eller terrängvagn kräver ett flertal besiktningar. Vi kan besikta hela fordonet så att du kan vara säker på att det uppfyller myndigheternas krav, är trygg att köra och arbeta med. En fördel med Kiwas besiktningar av motorredskap är att alla besiktningar kan utföras samtidigt. Det minimerar den tid som fordonen står stilla och minskar även resekostnader. 

Kiwa har ett brett utbud av kontroller och har sakkunskap inom maskinsäkerhet. Våra besiktningstjänster bidrar till att säkerställa att dina fordon, verktyg och annan utrustning är säkra, funktionsdugliga och följer gällande lagstiftning. Vårt tjänsteutbud omfattar hela livscykeln för fordon av olika slag.

Filter
Bransch
Tjänster (8 results)
Fyrhjuling
Besiktning av fyrhjuling

Kiwa erbjuder besiktning av din fyrhjuling som är registrerad som traktor B. Besiktningen kan ske på plats hos dig så att du slipper transportera ditt fordon.

Läs mer
Trafiksäkerhetskontroll

Beställ en prisvärd kontroll vid köp eller försäljning av fordon. Kiwa hjälper dig även att uppfylla kraven för säkerhet och kvalitet för ditt motorredskap.

Läs mer
Kontrollbesiktning av motorredskap

Säkerställa att ditt motorredskap är rätt utrustad, är säker att manövrera och att den uppfyller kraven för säkerhet och kvalitet.

Läs mer
Kontrollbesiktning av traktor

Säkerställ att ditt fordon är rätt utrustad och säker att framföra. Vi på Kiwa kan kontrollbesikta din traktor.

Läs mer
Besiktning av motorredskap, traktor, terrängvagn och släp

Läs mer om hur ditt motorredskap, traktor eller terrängvagn kräver besiktning av fordonets olika delar. Vi besiktigar hela maskinen och kontrollerar att den är säker att köra.

Läs mer
Registreringsbesiktning av motorredskap

Registreringsbesikta din ombyggda eller importerade motorredskap hos oss på Kiwa.

Läs mer
Besiktning av släpvagn dragen av Traktor eller Motorredskap

Besikta din släpvang dragen av traktor eller motorredskap hos oss på Kiwa. Våra erfarna besiktningsingenjörer går noggrant igenom ditt släp och fastställer om den är säker att använda eller om några reparationer behöver genomföras.

Läs mer
Registreringsbesiktning av traktor

Hos oss på Kiwa kan du boka in en registreringsbesiktning för din nya traktor.

Läs mer