Djurskydd

När du föder upp eller handlar med djur på ett professionellt sätt måste du följa regler för att säkerställa djurens välbefinnande och hälsa. Reglerna gäller till exempel djurstallar, vård, uppfödning och separering av djur.

Djurskydd

Kiwa har många års erfarenhet av att utforma kvalitetssystem, revisioner samt certifiering av företag inom djurskydd över hela världen. Inte bara i den primära sektorn utan också av slakterier, förädling och detaljhandel. Vi är din pålitliga partner inom djurskydd!

Våra tjänster inom djurskydd

 • Genom Svenskt Sigill Naturbeteskött visar du ett jordbruk som aktivt underhåller våra värdefulla naturbetesmarker. Denna märkning säkerställer att djuren haft ett gott liv på naturliga betesmarker. Kiwa har mer än 30 års erfarenhet av certifiering och våra revisorer är specialister inom lantbruk och livsmedel med flerårig branschkunskap.
  Visa
 • Kiwa erbjuder KRAV-certifiering för hela livsmedelskedjan, från växtodling till butik och restaurang. Våra revisorer har mer än 25 års erfarenhet av revision inom ekologisk produktion och goda kunskaper inom hela livsmedelskedjan.
  Visa
 • Egna varumärken, EMV, är allt vanligare i dagligvaruhandeln. En verifiering ger dig koll på att produkterna och leverantörerna uppfyller överenskomna kvalitetskrav.
  Visa
 • IP grundcertifiering passar alla företag med produktion av frukt, bär, groddar, skott, svamp, växthus, frilandsgrönsker, potatis, eller produktion av nöt, mjölk och gris. IP-standarden omfattar också certifiering enligt Sigill-nivå.
  Visa
 • Global Red Meat Standard, GRMS, är en GFSI-erkänd standard utvecklad och utformad särskilt för anläggningar som slaktar, styckar, bearbetar och/eller hanterar kött och köttprodukter och med höga krav på livsmedelssäkerhet och unik för sina obligatoriska krav på djurvälfärd.
  Visa
 • Upptäck hur certifieringen för IP Sigill Arbetsvillkor kan förbättra ditt företags arbetsmiljö, stärka företagskulturer och förbättra er image på marknaden. Läs mer om processen, fördelarna och hur du kan gynna utvecklingen för verkligt goda arbetsvillkor. Ta reda på hur din verksamhet kan bli certifierad idag!
  Visa
 • Kiwa erbjuder IP Sigill-certifiering inom alla regelområden. IP SIGILL är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädling.
  Visa