31 maj 2024

FSSC 22000 v6 – Viktiga dokument och senaste ändringar

FSSC 22000 v6 – glöm inte interpretation articles, board of stakeholder decisions och guidancedokument!

Nu är vi ungefär två månader in i revisionerna mot FSSC 22000 v.6 och de första certifikaten mot denna standardversion har utfärdats. Det har inte gått helt smärtfritt, då tekniken i FSSC Databasen inte varit 100% förberedd för nya rapportformat och överföring av data, vilket vi beklagar.

Obligatoriska dokument utöver ISO 22000, PRP-standarder och FSSC:s tilläggskrav

En ”nyhet” i FSSC v6 är att andra dokument än ISO 22000, relevant PRP-standard (ISO 22002-1 för livsmedelsförädling) och FSSC 22000 tilläggskrav, har fått ökad betydelse, se part 2, clause 2.2 i FSSC 22000 v.6 Scheme. Utmaningen med dessa dokument är att de kan uppdateras lite när som helst, och man behöver därför regelbundet besöka FSSC:s hemsida för att säkerställa att man har koll på läget. Förutom Board of Stakeholder Decisions är det Interpretation Articles (tolkningsartiklar) som är obligatoriska att följa. Just nu finns det en sådan, om kvalitetskontroll.

FSSC:s vägledningar hjälper dig att förstå kraven

Ytterligare hjälp har man om man tar del av de vägledningar (guidance documents) som FSSC har publicerat. Det finns i dagsläget sju sådana. Dessa handlar om miljöövervakning, utrusning (styrning/förvaltning), food defense, livsmedelsrelaterade bedrägerier, matsvinn, livsmedelssäkerhets- och kvalitetskultur samt rengöring av tankar/behållare för bulktransport.

”Tankers” i FSSC = bulk

Vi vill även förtydliga att vi tror att FSSC med ordet ”tankers” menar ”bulkbehållare” och inte fartygstankar eller tankbilar. Det blir tydligt om man läser vägledningen om tanktransporter, men inte om man bara läser standarden eller använder Google translate. Vi har förtydligat detta i vår inofficiella översättning av delar av standarden, som du hittar här

FSSC:s tolkningsartiklar och vägledningar hittar du här

Board of Stakeholder decision list – nyheter mars 2024

Den senaste uppdateringen av FSSC:s Board of Stakeholder decision list publicerades i mars 2024. Samtliga krav gäller från 1 april 2024. Nyheter i denna är bland annat:

  • På certifikatet ska det framgå när anläggningen senast hade en oanmäld revision. Med anledning av detta har även Annex 3 uppdaterats.
  • För Food Chain Category C0 (primary animal conversion) ska certifierade organisationer etablera, implementera och upprätthålla lämpliga rutiner och system för att säkerställa spårbarhet för alla ätliga delar av slaktkroppen, fram till det att slaktkroppen har bedömts vara lämplig för humankonsumtion. (Tillägg till Part 2, clause 2.3)
  • En ändring av Part 2, clause 2.5.1(a) på grund av att detta är ett GFSI-krav: Som tillägg till clause 7.1.6 i ISO 22000:2018 ska organisationen säkerställa att när laboratorieanalyser används för verifiering och validering av parametrar som är kritiska för livsmedelssäkerheten, ska dessa utföras av ett kompetent laboratorium (inklusive både interna och externa laboratorier, om tillämpligt), som är kapabla att producera precisa och repeterbara testresultat genom att använda validerade testmetoder och best practices (t.ex. framgångsrikt deltagande i skicklighets-/färdighetstestprogram, program som är godkända av myndigheterna eller ackreditering mot en internationell standard, såsom ISO/IEC 17025). Analyserna ska utföras i enlighet med tillämpliga krav i ISO/IEC 17025.
  • ISO har publicerat ett tillägg till ISO 22000:2018, om att inkludera krav på klimatförändringar i clause 4.1 och därutöver en notering/observation till clause 4.2. Dessa uppdateringar ska inkluderas i revisioner mot FSSC v6.

Du hittar samtliga dokument publicerade av FSSC 22000 här