8 november 2023

Nu finns IFS Food version 8 på svenska

Som vi tidigare berättat publicerades IFS Food v. 8 tidigare i år. Standarden träder i kraft 1 januari 2024, och är från 1 oktober 2023 fram till dess frivillig.

IFS Food version 8 svensk översättning

Även om den engelska utgåvan har tolkningsföreträde, har IFS lagt ner stora resurser på att översätta standarden till flera språk, så även till svenska! Kiwa har varit högst delaktiga i arbetet, och har både översatt och korrekturläst den officiella svenska utgåvan. Jämfört med IFS Food v. 7 har vi strävat efter att förenkla och förbättra språket, utan att avvika från den engelska förlagan.

Vi hoppas att standarden ska hjälpa svenska företag att åtminstone inte se språket som ett hinder att välja IFS Food som ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Internationellt sett är det en mycket gångbar standard, som är GFSI-erkänd och en av de mest välrenommerade standarderna i Europa. Den är även utvärderad av svenska livsmedelsverket och danska Fødevarestyrelsen som grund för reducerad offentlig tillsyn.

Ladda ner svensk översättning av IFS Food v8 standard

Standarden finns att ladda ner här: IFS Food Certification  (scrolla ner till IFS Document Hub, välj Swedish under language och tryck Search) eller ladda ner den direkt här: Direktlänk till pdf.