24 april 2023

IFS Food v8

Nu har IFS Food Standard v8 publicerats! Den finns att ladda ner från IFS:s hemsida, direktlänk till den engelska versionen här. Standarden finns även på italienska, franska och spanska och kommer att publiceras på flera språk, däribland svenska.

Anmälda revisioner mot IFS Food v8 är frivilliga från 1 oktober 2023 och obligatoriska från 1 januari 2024. Organisationer som har oanmälda revisioner och revisionsfönster 1 oktober 2023 eller senare ska göra den oanmälda revisionen mot v8.

Viktigaste ändringarna i IFS Food v8 jämfört med v7

Enligt IFS är de viktigaste ändringarna följande:

  • B-score räknas åter som en avvikelse, definitionen lyder: ”almost full compliance”
  • Ett stjärnsystem införs för att indikera att revisionen har gjorts oanmäld; de organisationer som har haft oanmäld revision markeras med en stjärna i IFS-databasen och på certifikatet
  • Det är möjligt att på certifikatet ange att man tillverkar produkter med skyddad ursprungsbeteckning och/eller skyddad geografisk beteckning
  • Certifierade företag måste definiera målsättningar för samtliga fyra dimensioner av livsmedelssäkerhetskultur: kommunikation om livsmedelssäkerhetspolicys och -ansvar, utbildning, feedback från anställda om livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor samt mätning/mått på prestationsförmågan
  • Nerbantning av rapportskrivningstid, antal tillkommande regler i IFS Doctine och administrativa krav, dock utan att äventyra de krav som ställs för GFSI-benchmarkade standarder och ur ackrediteringssynpunkt
  • Rekonstruerad checklista som bättre följer revisionsprocessen och ökar revisionens effektivitet. Till exempel är nu Food Defence en del av kapitel 4 (som handlar om operativa processer)
  • Standarden följer bättre Codex Alimentarius och ISO 22003-2 samt GFSI:s benchmarkingkrav.
  • Mer konsekvent och tydlighet i användning av vissa ord i standarden; t.ex. har ordet ”assessment” åter blivit ”audit”, i enlighet med ISO 22003-2 (på svenska är det samma ord, d.v.s. revision).

IFS Document Hub underlättar att hitta publicerade IFS-dokument

Strax innan publiceringen av IFS Food v8 strukturerades även IFS:s hemsida om. Bland annat infördes en ”IFS Document Hub” på startsidan (scrolla ner en liten bit, under alla loggorna för respektive IFS-standard), med åtkomst till samtliga publicerade IFS-dokument. Förhoppningsvis förenklar detta möjligheterna att hitta det man söker, då dokumenten här är sökbara och filtrerbara.

Hör gärna av er om ni har frågor!