11 april 2023

FSSC v6 och svensk version av IFS Food v7

Nu har FSSC 22000 v.6 publicerats! Standarden träder i kraft 1 april 2024 och senast 31 mars 2025 ska samtliga FSSC-certifierade anläggningar ha haft en revision mot den nya versionen.

Det är en hel del förändringar i standarden, både vad gäller de krav som certifierade anläggningar ska uppfylla och de krav som ställs på certifieringsprocessen. Nya food chain-kategorier tillkommer (som ett resultat av ny version av ISO 22003-1:2022), revisionstidsberäkningarna görs om och de flesta anläggningar får räkna med minst 0.5 dags längre revisionstid.

Här kan du ta del av FSSC:s egen sammanfattning av nyheterna

Vi har översatt delar av kraven till svenska. Här kan du ladda ner den som pdf: 

Sammanfattning av FSSC 22000 v. 6.0; part II – krav för certifiering m.m. 

Observera dock att detta inte är en officiell översättning, utan bara en för internt bruk, och det är alltid mot den engelska versionen vi utför revisioner. Nya krav eller kraftigt förändrade krav är markerade med röd text i översättningen, och som ni ser är det framför allt förändringar när det gäller allergenkontroll, kvalitetskontroll, regler om matsvinn och matavfall, kontroll av utrustning, livsmedelssäkerhets- och kvalitetskultur, utökade regler om produktutveckling, transport och korskontaminering m.m. Definitionerna av större och kritiska avvikelser har uppdaterats och avsnittet om kommunikation till certifieringsorganet mellan revisionstillfällena har lyfts in i part II från part III.

Här hittar du den svenska versionen av IFS FOOD v 7 

Från en standard till en annan finns det numera även en officiell svensk version av IFS Food v. 7. Du hittar den enklast genom att gå till IFS Document Hub (scrolla ner en liten bit och välja språk ”svenska” i sökrutan, så kommer den upp för nerladdning): 

IFS Document Hub

Vi är glada och stolta över att ha fått medverka vid översättningen och hoppas att den ska komma till nytta! IFS Food v. 8 förväntas publiceras inom en relativt snar framtid och det finns planer på att översätta även den versionen till svenska, även om det dröjer några månader efter att den engelska versionen har blivit officiell.

Status för BRCGS Food v.9

På BRCGS-fronten har vi nu reviderat enligt v. 9 av Food-standarden i drygt 2 månader. Internt har vi många diskussioner om hur kravet på massbalans och spårbarhet avseende förpackningsmaterial, etiketter och märkning ska tolkas och bedömas (clause 6.2.1). Det är svårt! Vi har också sett en del avvikelser mot clause 3.11.3 om incidenthanteringstest/återkallelsetest, särskilt för anläggningar där delar av rutinen hanteras av ett huvudkontor. Tänk på att återkallelserutinen måste testas fullt ut varje år, med tidsangivelser och utvärdering av hur testet gick. Detta är INTE samma sak som ett spårbarhetstest eller massbalanstest.

Det var allt för denna gång.